Bezproblemowa zmiana biura rachunkowego

Interesuje Państwa bezproblemowa zmiana biura rachunkowego? Zastanawiają się Państwo co zrobić, aby bezpiecznie zakończyć współpracę z obecnym biurem rachunkowym?

Nasze biuro rachunkowe oferuje solidną oraz kompleksową pomoc w zakresie zmiany biura rachunkowego – przeprowadzamy całą procedurę wraz z przeniesieniem dokumentów do naszej siedziby. Specjaliści skontaktują się z poprzednim biurem oraz ustalą szczegóły przeprowadzenia procesu zmiany.

Dlaczego warto zdecydować się na współpracę z nami po zmianie biura?

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że częstym powodem zmiany biura rachunkowego są ceny za świadczone usługi. Nasze biuro gwarantuje Państwu, że ceny uzależnione są od ilości dokumentów księgowych. Ten system daje gwarancję, że Klienci nie przepłacają za księgowość.

Wieloletnie doświadczenie naszego biura zapewnia również profesjonalną obsługę w zakresie księgowości, prawa oraz podatków.

Zainteresowanych zmianą biura rachunkowego oraz nawiązaniem współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami oferty.

Profesjonalna księgowość

Prowadzenie księgowości firmy to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Do czynności tych należy podejść bardzo skrupulatnie, ponieważ wszelkie nieścisłości w firmowej dokumentacji wykryte przez Urząd Skarbowy wiążą się z poważnymi konsekwencji prawnymi, na przykład wysoką grzywną.

Aby uniknąć tych niedogodności prowadzenie firmowej księgowości warto zlecić specjalistom. W tym celu optymalne okazują się usługi biur rachunkowych. Po pierwsze jest to wariant o wiele tańszy niż etatowe zatrudnienie księgowego, który prócz wynagrodzenia zakłada również konieczność opłacenia jego składek ubezpieczeniowych oraz wyposażenia miejsca pracy.

Biuro rachunkowe skupia w sobie zespół specjalistów, dzięki czemu gwarantują w pełni profesjonalny pakiet usług. Jednakże w razie wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości w dokumentacji podczas kontroli skarbowej to właśnie biuro rachunkowe bierze pełną odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu konsekwencje. Bardzo ważne jest zadbanie, aby zatrudniona przez nas jednostka dysponowała polisą OC, gdyż wyłącznie w ramach tego ubezpieczenia możemy ubiegać się o zadośćuczynienie.

Świadectwo pracy kod QR

Ostatnio coraz głośniej mówi się o planowanych zmianach, które mają być wprowadzone przez Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Celem wprowadzanych zmian jest pomoc osobom z dysfunkcją wzroku w zakresie odczytywania informacji zawartych na świadectwie pracy.

Jak w praktyce wyglądać będzie świadectwo pracy kod QR?

Projekt zmian zakłada, że kod QR na każdej stronie pomocniczego wzoru świadectwa pracy będzie obejmował: rodzaj dokumentu, numer strony i jej orientację oraz ogólną liczbę stron.

Kod zamieszczony na ostatniej stronie będzie informował o miejscu złożenia podpisu.

Ogromną zaletą wprowadzenia tych zmian jest to, że osoby używające odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych (np. smartfonów) będą mogły, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, skanować i odczytywać fotokody.

Świadectwo pracy kod QR – wprowadzone zmiany umożliwią usprawnienie zwiększające niezależność na rynku pracy osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.

Projekt rozporządzenia nakłada również na pracodawców obowiązek zniszczenia poprzednio wydanego świadectwa pracy świadectwo pracy w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści.

Zmiany w split payment

Zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej istnieje możliwość wprowadzenia split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności w VAT. Na jakie zmiany w split payment muszą przygotować się podatnicy?

Mechanizm podzielonej płatności, który ma zacząć obowiązywać od listopada 2019 roku zakłada, że w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami będącymi podatnikami podatku VAT dokonywana zapłata jest dzielona między dwa rachunki – kwota netto wpływa na ogólny rachunek przedsiębiorcy, z którego może on korzystać bez ograniczeń, a kwota podatku VAT wynikająca z transakcji wpływa na powiązany z rachunkiem ogólnym rachunek VAT. Rachunek ten jest przy tym tworzony automatycznie, niezależnie od woli jego posiadacza. To nabywca towarów i usług, który dokonuje płatności, ma bowiem decydować, czy dokonując zapłaty, cała kwota brutto ma wpływać na zwykły rachunek sprzedającego, czy też płatność powinna zostać podzielona pomiędzy dwa rachunki.

Ze środków zgromadzonych na rachunku można skorzystać w jeden z poniższych sposobów:

– zapłacić swojemu dostawcy kwotę podatku VAT związaną z dokonywaną transakcją (i tylko na jego rachunek VAT) – zapłata wartości netto odbywa się wówczas przy wykorzystaniu rachunków zwykłych,
– wpłacić VAT do Urzędu Skarbowego zgodnie z kwotą wskazaną w składanej deklaracji VAT,
– „uwolnić” środki z rachunku VAT po akceptacji wniosku podatnika przez organy podatkowe.

Księgowa

Księgowość, podatki i rachunkowość to nieodłączne działy, które obowiązują każdego przedsiębiorcę w momencie otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Księgi i ewidencje firmy prowadzone powinny być rzetelnie, bezbłędnie oraz sprawdzalnie. Każda osoba uprawniona do kontrolowania ewidencji musi znać obowiązujące przepisy i regulacje prawne, a także uczciwie i w sposób prawidłowy wykonywać powierzone zadania o naturze finansowej.

Przedsiębiorca może skorzystać z usługi biura rachunkowego, zatrudnić księgową lub samodzielnie prowadzić rozliczenia i sporządzać dokumentację.

Do głównych obowiązków podmiotów zewnętrznych należy ewidencja ksiąg rachunkowych, analiza faktur oraz zarządzanie finansami firmy. W zależności od zajmowanego stanowiska księgowy może również rozliczać VAT, przygotowywać bilanse finansowe oraz wyliczać składki, a następnie wprowadzać je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby uprawnione do prowadzenia księgowości czuwają nad prawidłowym przebiegiem wszelkich operacji, transakcji oraz dokumentacji firmy, a więc przedsiębiorca otrzymuje pełną gwarancję zatrudniając ekspertów.

Rachunkowość w pigułce

Rachunkowość jest to profesjonalna sztuka opisu i interpretowania przebiegu działalności gospodarczej. Ewidencja obejmuje zarówno zjawiska, procesy gospodarcze, sytuację majątkową, a także wyniki działalności. Nie należy utożsamiać tego pojęcia z księgowością, ponieważ jest ona jedynie elementem składowym.

Zasady, jakie powinny być spełnione do prawidłowej ewidencji to terminowość, wiarygodność, bezstronność oraz kompleksowość, współjedność zakładająca, że na wynik finansowy wpływają przychody i nieodzowne dla ich osiągnięcia koszty oraz zasada memoriału wskazująca, że w księgach rachunkowych ujmować należy wszystkie informacje dotyczące danego okresu obrotowego.

Głównym przedmiotem rachunkowości są zjawiska gospodarcze, które wpływają na stan i strukturę majątku przedsiębiorstwa oraz działają na podstawie funkcji informacyjnej polegającej na tworzeniu informacji, kontrolnej czyli sprawdzającej składniki ze stanem faktycznym oraz dowodowej umożliwiającej przedstawienie dokumentów na potrzeby organów i sądów.

Biuro księgowe w Małopolsce

Biuro księgowe w Małopolsce to podmiot gospodarczy, który na podstawie umowy świadczy różnego rodzaju usługi na rzecz przedsiębiorstw, instytucji, organizacji oraz osób fizycznych. Kancelaria w Państwa imieniu zajmie się rachunkowością, płacami i prowadzeniem dokumentacji kadrowej. Zleceniobiorca wykonuje i wypełnia obowiązki jakie ciążą na zleceniodawcy z tytułu prowadzenia działalności.

Każdy przedsiębiorca zgodnie z obowiązującym prawem jest zmuszony do odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Im jednostka gospodarcza lepiej i wydajniej prosperuje, tym więcej obowiązków spoczywa na właścicielu.

Biuro księgowe w Małopolsce zajmuje się księgowaniem dokumentów sprzedażowych i zakupowych wraz z przepływem środków finansowych. Jednak zakres działania może być znacznie szerszy w zależności od Państwa preferencji. Analiza ryzyka finansowego, tworzenie strategii, optymalizacja podatkowa i porady prawne to tylko niektóre z dodatkowych możliwości, które zapewniają profesjonalne kancelarie.

Należy pamiętać, aby uważnie wybrali Państwo biuro księgowe w Małopolsce, ponieważ odpowiedzialność podatkową ponosi zawsze przedsiębiorca, nawet wtedy, gdy w umowie wiążącej go z danym biurem wprowadzona zostanie inna klauzula.

Księgowość dla dużej firmy

Firmy, które prowadzą pełną księgowość ze względu na Ustawę o rachunkowości, są dużymi korporacjami lub z własnego wyboru prowadzą złożony system ewidencji.

Osoby, które w swojej jednostce gospodarczej prowadzą tą metodę rozliczania, zyskują ogromną ilość informacji na temat procesów gospodarczych, jakie zachodzą w ich przedsiębiorstwach.

Ten aspekt jest niezwykle istotny, kiedy w firmie przeprowadzana jest duża ilość operacji i wystawianych faktur.

Do jej obsługi z reguły zatrudnia się zewnętrzne biura rachunkowe, które zapewniają kompleksową pomoc i sporządzanie w imieniu Klienta najważniejszych deklaracji i dokumentów.

W ramach usługi outsourcingu dużej firmy biura rachunkowe oferują prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę kadrowo płacową, prowadzenie ewidencji, obsługę rejestru, wyprowadzanie zaległości, sporządzanie sprawozdań, sporządzanie raportów oraz rachunkowość zarządczą i doradztwo.

Współpraca pozwoli klientowi uzyskać stały dostęp do kompletnych informacji, oszczędność czasu, brak konieczności kontroli jakości pracy lub zatrudniania pracowników i wygospodarowania im odpowiedniej przestrzeni w przedsiębiorstwie, a także bezpieczeństwo danych.

Podatki w firmie

Spółka komandytowa to przedsiębiorstwo, które nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Płatnikiem są natomiast jej wspólnicy proporcjonalnie do wniesionego wkładu.

Jak więc wygląda sprawa udzielania pożyczek oraz podatki w firmie komandytowej? Pożyczka udzielona przez wspólnika dla spółki komandytowej uważana powinna być za zmianę umowy spółki osobowej oraz podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5%.

Powołując się na ustawę z 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych – daninie PCC podlegają wszelkie umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Świadczenie zapłaci także przedsiębiorca, którego umowa lub zmiana umowy dokona podwyższenia podstawy opodatkowania.

Różnica w opodatkowaniu spółki osobowej i kapitałowej podatkiem PCC jest między innymi w przypadku pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika. Podmiot osobowy zobowiązany jest od takiej transakcji zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Spółka kapitałowa z kolei nie kwalifikuje pożyczki jako czynność, która zmienia umowę podmiotu. Ustawa przewiduje wówczas zwolnienie dla pożyczek udzielanych takiej firmie przez jej wspólnika.

Księgowość dla małej firmy

Małe firmy, które nie mają obowiązku prowadzenia pełnej księgowości i mogą w sposób uproszczony ewidencjonować przychody decydują się na samodzielne prowadzenie rozliczeń i sporządzanie dokumentacji.

Mimo optymalizacji kosztów nie zawsze jest to dobre rozwiązanie – przedsiębiorca bowiem musi posiadać znajomość przepisów prawnych i regulacji, w sposób kompleksowy i dokładnie wypełniać deklarację, a także pilnować terminów.

W efekcie, osoba zajmująca się rachunkowością firmy spędza wiele godzin na prawidłowym wypełnianiu pism, tracąc przy tym czas, który może przeznaczyć na rozwój firmy.

Alternatywą takiej formy może być zlecenie rozliczeń profesjonalistom, czyli tzw. outsourcing usług księgowych. Usługa w tym przypadku wykonywana jest przez biura rachunkowe działające w oparciu o ustawę o rachunkowości i znajomość przepisów księgowych.

Dlaczego zewnętrzny pracownik może być lepszą decyzją niż samodzielne prowadzenie ewidencji? Koszta w porównaniu nie są dużą różnicą, a przedsiębiorca może dzięki temu zaoszczędzić czas, nerwy i posiadać bezpieczeństwo w dziedzinie podatków i prowadzonych ksiąg lub ewidencji spółki.