Program księgowy dla Klientów

Każda organizacja, która ma osobowość prawną, czyli jest zarejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także organizacje bez osobowości prawnej, niezarejestrowane do KRS np. kluby, stowarzyszenia muszą przestrzegać ustawy o rachunkowości.

Co za tym idzie, każda jednostka potrzebuje dobrego księgowego. Można zatrudnić własnego pracownika zajmującego się księgowością lub skorzystać z usług biura rachunkowego.

Przy wyborze warto zwrócić uwagę na opinie i renomę biura księgowego oraz czy oferta zawiera program księgowy dla Klientów. Jest to bardzo ważne dla przedsiębiorców, ponieważ mogą oni wtedy w każdej chwili kontrolować i śledzić kroki osoby prowadzącej księgowość.

Najlepiej jak program księgowy dla Klientów jest autorskim programem firmy księgowej, ponieważ jest on wtedy bardzo dobrze dopasowany do obsługi oraz do usług świadczonych przez księgowego.

Warto więc zdecydować się na biuro księgowe, które ma własny program księgowy dla Klientów i pozwala prowadzić komunikatywną i zelektronizowaną współpracę.

Złożenie wniosku do US

Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, jak istotne jest prawidłowe i przede wszystkim sprawne złożenie wniosku do US? Obowiązki podatkowe ciążące na przedsiębiorcach są sprawą bardzo istotną, co sprawia, iż każda osoba prowadząca własną działalność, musi się z nich wywiązywać, gdyż w innym wypadku zostaną na nią nałożone konsekwencje.

Prowadzenie własnej firmy to szereg obowiązków, wyrzeczeń oraz formalności, które często wymagają od przedsiębiorców bycia na bieżąco z ciągle zmieniającymi się przepisami polskiego prawa. Szablonowe wnioski oraz formularze zmieniają się na tyle często, że nie ma możliwości, aby przedsiębiorca skupiający się na prowadzeniu swojej działalności, wiedział jaki wniosek należy sporządzić, aby nie była konieczna korekta.

Jeśli zatem zostali Państwo wezwani do złożenia wniosku w Urzędzie Skarbowym, bądź pojawiła się konieczność złożenia niezbędnych dokumentów, warto zapoznać się z naszą usługą, która polega na tym, iż nasi eksperci zajmują się kompleksowo załatwianiem spraw urzędowych w imieniu Klientów.

Jak złożyć wniosek do US?

Zastanawiają się Państwo jak złożyć wniosek do US, aby wszystko było zgodne z aktualnymi przepisami prawa? Pojawiła się obawa, że wniosek sporządzony samodzielny będzie trzeba poprawiać, a nie ma na to czasu? … a może przebywają Państwo poza granicami Polski i nie mogą osobiście się zająć tym zadaniem?

Właśnie dlatego zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą, która obejmuje pomoc w sporządzaniu wniosków dla Urzędu Skarbowego. Prócz tego nasza usługa obejmuje również załatwianie spraw w Krajowym Rejestrze Sądowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędzie Statystycznym oraz innych urzędach i instytucjach, które wiążą się z prowadzeniem działalności.

Jest to procedura wymagana, kiedy przedsiębiorca ma jakieś zaległości w składaniu dokumentów, bądź załatwianiu spraw, które okazują się niezbędne by przedsiębiorstwo mogło prawidłowo działać.

Zatem jeśli znaleźli się Państwo w sytuacji, kiedy muszą, ale nie wiedzą jak złożyć wniosek do US, zapraszamy do skontaktowania się z naszym konsultantem, który omówi naszą ofertę i odpowie na wszelkie pytania.

Sporządzanie sprawozdania finansowego przez biuro księgowe

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowym mają:
– firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe,
– firmy, które dobrowolnie wybrały sposób ewidencjonowania poprzez księgi rachunkowe.

Zazwyczaj sprawą zajmuje się księgowa firmy zajmująca się jej księgowością lub zleca się to zadanie zewnętrznej firmie księgowej.

Sporządzanie sprawozdania finansowego przez biuro księgowe jest bezpiecznym i racjonalnym sposobem na to, aby gotowe sprawozdanie dostarczyć do odpowiedniego urzędu nie martwiąc się o to, czy zostało ono prawidłowo przygotowane.

Standardowe sprawozdanie, według wymogów ustawowych musi zawierać bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Od 1 października 2018 roku sprawozdania dostarcza się wyłącznie w formie elektronicznej, a na ich przesłanie są 3 miesiące od dnia bilansowego jednostki.

Zarówno sporządzanie sprawozdania finansowego przez biuro księgowe jak i inne osoby zajmujące się księgowością firmy, obowiązkowe jest podpisanie dokumentu przez osobę sporządzającą oraz kierownika firmy.

Podpis e-sprawozdania musi mieć oczywiście elektroniczną formę.

Składanie rocznego sprawozdania finansowego

Od pewnego czasu składanie rocznego sprawozdania finansowego jak i jego sporządzanie możliwe jest tylko w wersji elektronicznej. Nie ma już możliwość jego składania w wersji papierowej, zarówno do KRS jak i do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Składanie rocznego sprawozdania finansowego elektronicznie opiera się na:

  • zapisaniu sprawozdania w odpowiedniej strukturze i w odpowiednim formacie
  • podpisaniu sprawozdania za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilem Zaufanym

Sprawozdanie finansowe musi zawierać trzy podstawowe składniki:

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa

Składanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS mają obowiązek podmioty niewpisane do KRS, w tym podatnicy CIT, natomiast do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorcy wpisani do tej instytucji.

Bardzo ważne, aby dopełnić obowiązku i złożyć dokument rocznego sprawozdania finansowego w odpowiednim czasie.

Kierownik jednostki ma 3 miesiące od dnia bilansowego na dostarczenie sprawozdania do odpowiedniego organu.

Usługi doradcze

W dzisiejszej dobie Internetu, automatyzacji i szeregu ofert podmiotów zewnętrznych świadczących usługi związane z prowadzeniem poszczególnych działów przedsiębiorstwa, a także kompleksowe porady i doradztwo przedsiębiorcy decydują się coraz częściej na skorzystanie z fachowej pomocy.

Aby odnieść sukces, właściciele muszą przeprowadzać schemat określonych działań i czynności, które będą miały na celu poprawienie efektywności, zoptymalizowanie kosztów oraz zapewnią właścicielowi jednostki gospodarczej wybicie się na tle konkurencji.

W tym przypadku nie da się jednak opierać od początku prowadzenia działalności na starych modelach i schematach, ponieważ rynek i zapotrzebowanie wciąż się zmienia.

Profesjonalne doradztwo, jakie świadczą firmy zewnętrzne posiada złożoną strukturę, ponieważ stosowane może być zarówno w obszarze marketingu, optymalizacji procesów czy wdrażania do biznesu nowych technologii.

Skorzystanie z usługi posiada wiele plusów – Klient może m.in. skorzystać z wysokiej jakości produktów, uzyskać pełną analizę działalności i konkurencji, a także rekomendacje działań, które pozwolą osiągnąć korzyści dla podmiotu gospodarczego w przyszłości.

Biuro księgowe na terenie Krakowa

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest bezpośrednio z czynnościami takimi, jak rzetelne przygotowywanie dokumentów, obliczanie podatków i świadczeń oraz księgowanie dokumentacji finansowej. Wszelkie transakcje biznesowe muszą zostać potwierdzone odpowiednimi fakturami, a te sporządza właśnie właściciel firmy. Odpowiednie prowadzenie księgowości to przede wszystkim rzetelność, odpowiedzialność, ale i znajomość prawa. Bez odpowiednich kompetencji sporządzanie dokumentów i rozliczanie należności może spowodować większe kłopoty, niż pożytek. Czas, jaki przedsiębiorca spędzić musi nad rozliczeniami może negatywnie wpływać na całą sytuację firmy.

W związku z tym przedsiębiorcy decydują się na usługę biura rachunkowego, któremu powierzona zostaje księgowość firmowa. Profesjonalista z zakresu rachunkowości w sposób rzetelny i kompleksowy przejmuje zadania związane z finansami i podatkami przedsiębiorstwa.

Współpraca z biurem rachunkowym to duża oszczędność czasu i pieniędzy. Siedzenie samodzielnie nad księgami rachunkowymi i studiowanie nowych przepisów to strata cennego czasu, który przedsiębiorca współpracujący z biurem rachunkowym poświęcić może na pozyskiwanie Klientów i rozwój firmy.

Zasady prowadzenia karty podatkowej

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania dochodów w polskim systemie podatkowym. Jest ona przeznaczona dla najmniejszych firm, zatrudniających niewielką ilość pracowników.

Karta podatkowa polega na regulowaniu co miesiąc podatku w takiej samej wielkości. Jego wysokość nie zależy zatem od wysokości osiąganych przychodów. Wysokość podatku w ramach karty podatkowej ustala naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie wielkości i rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w jakiej prowadzona jest firma.

Podatek należy regulować do 20. dnia każdego miesiąca. Nie można zmienić danej formy opodatkowania w trakcie trwania roku podatkowego.

Prowadząc rozliczenia w formie karty podatkowej przedsiębiorcy zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Są jednak zobligowani do wystawiania rachunków oraz faktur, dokumentujących sprzedaż towaru lub usługi, jeżeli zażyczy sobie tego Klient.

Jak się prowadzi kartę podatkową?

Przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia księgowości uproszczonej mogą wybrać jedną z spośród następujących form opodatkowania:

1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
3. Karta podatkowa

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania dochodu przedsiębiorcy w polskim systemie podatkowym. Polega na comiesięcznym regulowaniu podatku, którego wysokość nie zależy od wielkości dochodów.

Wysokość podatku w ramach karty podatkowej ustala naczelnik urzędu skarbowego. Kieruje się on ilością zatrudnianych przez przedsiębiorcę pracowników, rodzajem, prowadzonej działalności, a także liczbą mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Prowadząc kartę podatkową przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku:
– prowadzenia ksiąg rachunkowych,
– prowadzenia ewidencji przychodów,
– składania zeznań i sprawozdań podatkowych,
– regulowania zaliczek na podatek dochodowy.

Jego obowiązki ograniczają się do wystawiania rachunków i faktur, potwierdzających zakup towaru lub usługi, jednak wyłącznie jeżeli zażąda tego Klient.

Zmiana biura rachunkowego krok po kroku

Kiedy są Państwo przekonani, że dotychczasowe biuro księgowe nie spełnia Państwa oczekiwań, warto zorientować się, jak wygląda zmiana biura rachunkowego krok po kroku.

Proces zmiany biura na pewno będzie znacznie ułatwiony, jeśli dokładnie zaplanuje się kolejne czynności, które muszą zostać przeprowadzone.

Zmiana biura rachunkowego krok po kroku:
1. Jeśli decyzja o zmianie została podjęta, to pierwszy krok spełniony.
2. Następnym będzie wypowiedzenie umowy, ponieważ okres wypowiedzenia często obejmuje kilka miesięcy- lepiej zrobić to jak najwcześniej
3. Wypowiedzenie starej umowy to sygnał do poszukiwania nowego księgowego dla swojej firmy. Gdy znajdą Państwo odpowiednią ofertę, czas na podpisanie umowy.
4. Wraz z podpisaniem umowy, dobrze jest podpisać pełnomocnictwo dla biura, które będzie reprezentować klienta w urzędzie. Uprzednio jednak trzeba wymówić pełnomocnictwo poprzedniemu usługodawcy.
5. Ze starego do nowego biura przekazuje się następnie wszystkie dokumenty, umowy spółki oraz numery: KRS, REGON, NIP.
6. Wszelkie dokumenty prowadzone przez poprzednie biuro odbiera się i przekazuje do nowego księgowego.
7. Gdy formalności dopełnione, czas na rozpoczęcie nowej współpracy.