Jak złożyć wniosek do US?

Zastanawiają się Państwo jak złożyć wniosek do US, aby wszystko było zgodne z aktualnymi przepisami prawa? Pojawiła się obawa, że wniosek sporządzony samodzielny będzie trzeba poprawiać, a nie ma na to czasu? … a może przebywają Państwo poza granicami Polski i nie mogą osobiście się zająć tym zadaniem?

Właśnie dlatego zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą, która obejmuje pomoc w sporządzaniu wniosków dla Urzędu Skarbowego. Prócz tego nasza usługa obejmuje również załatwianie spraw w Krajowym Rejestrze Sądowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędzie Statystycznym oraz innych urzędach i instytucjach, które wiążą się z prowadzeniem działalności.

Jest to procedura wymagana, kiedy przedsiębiorca ma jakieś zaległości w składaniu dokumentów, bądź załatwianiu spraw, które okazują się niezbędne by przedsiębiorstwo mogło prawidłowo działać.

Zatem jeśli znaleźli się Państwo w sytuacji, kiedy muszą, ale nie wiedzą jak złożyć wniosek do US, zapraszamy do skontaktowania się z naszym konsultantem, który omówi naszą ofertę i odpowie na wszelkie pytania.

Ceny transferowe

Ceny transferowe to inaczej “rezultaty finansowe warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cena, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”.

Do ustalania cen transferowych dochodzi w momencie występowania transakcji między podmiotami powiązanymi.

Mogą one być:
– podmiotem krajowym – czyli podmiotem biorącym udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu lub kontroli innych przedsiębiorstw położonych za granicą lub posiadających udział w kapitale tego przedsiębiorstwa,
– podmiotem zagranicznym – bierze on czynny udział w zarządzaniu podmiotem krajowym lub posiada udziały w kapitale,
– tymi samymi osobami fizycznymi lub prawnymi – biorą one udział w zarządzaniu i kontroli podmiotem zagranicznym lub krajowym lub posiadają udziały w kapitale.

Wynikiem powiązań między podmiotami jest niewykazywanie dochodów lub wykazywanie niższych dochodów niż te, które byłyby osiągane, gdy podmioty te nie były powiązane.

Ceny transferowe-najważniejsze funkcje:
– funkcja podziału dochodu,
– funkcja sterowania.

Biuro księgowe na terenie Krakowa

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest bezpośrednio z czynnościami takimi, jak rzetelne przygotowywanie dokumentów, obliczanie podatków i świadczeń oraz księgowanie dokumentacji finansowej. Wszelkie transakcje biznesowe muszą zostać potwierdzone odpowiednimi fakturami, a te sporządza właśnie właściciel firmy. Odpowiednie prowadzenie księgowości to przede wszystkim rzetelność, odpowiedzialność, ale i znajomość prawa. Bez odpowiednich kompetencji sporządzanie dokumentów i rozliczanie należności może spowodować większe kłopoty, niż pożytek. Czas, jaki przedsiębiorca spędzić musi nad rozliczeniami może negatywnie wpływać na całą sytuację firmy.

W związku z tym przedsiębiorcy decydują się na usługę biura rachunkowego, któremu powierzona zostaje księgowość firmowa. Profesjonalista z zakresu rachunkowości w sposób rzetelny i kompleksowy przejmuje zadania związane z finansami i podatkami przedsiębiorstwa.

Współpraca z biurem rachunkowym to duża oszczędność czasu i pieniędzy. Siedzenie samodzielnie nad księgami rachunkowymi i studiowanie nowych przepisów to strata cennego czasu, który przedsiębiorca współpracujący z biurem rachunkowym poświęcić może na pozyskiwanie Klientów i rozwój firmy.

Kompleksowa księgowość dla średnich firm

Obowiązkiem wszystkich spółek jest prowadzenie księgowości. Jest to czynność wymagająca dobrej znajomości przepisów, dlatego dobrym pomysłem jest współpraca ze sprawdzonym biurem rachunkowym. Kompleksowa księgowość dla średnich firm to specjalność naszej firmy.

Księgowość uproszczona to zbiór zasad gromadzenia danych finansowych, pozwalających wyliczyć zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa.

“Mała księgowość” to dobra opcja dla średnich firm, których dochód za poprzedni rok wyniósł co najmniej 2 000 000 euro.

Pełna księgowość, choć jest bardziej skomplikowana ma również swoje zalety. Jest przede wszystkim narzędziem do stworzenia pełnego obrazu finansów firmy.

Niezależnie od tego jaką formę przyjmuje Państwa spółka, nasza firma oferuje Wam swoją pomoc.

Outsourcing to kompleksowa księgowość dla średnich firm, wiąże się ona z dużymi oszczędnościami. Państwo powierzając nam prowadzenie rozliczeń mogą spodziewać się zredukowania kosztów związanych z zatrudnieniem wykwalifikowanej księgowej. Gwarantujemy również prowadzenie księgowości dokładnie i rzetelnie.

Zmiana biura rachunkowego

Sytuacje z nieprawidłowościami w biurach czasami się zdarzają. Przygotowany na takie okoliczności musi być każdy przedsiębiorca, który powierza księgowość firmy, zewnętrznym podmiotom.

Należy pamiętać, że:

  • za błędy księgowego w urzędzie odpowiada właściciel firmy,
  • nie ma prawnego obowiązku zamknięcia roku obrotowego w tym samym biurze rachunkowym,
  • w każdej chwili można podjąć się kroku, jakim jest zmiana biura rachunkowego,
  • każde biuro ma obowiązek wydania pełnej dokumentacji na żądanie Klienta,
  • zmiana biura rachunkowego nie jest skomplikowana,
  • biuro rachunkowe jest zobligowane posiadać polisę OC, z której Klient w przypadku strat, może ubiegać się o odszkodowanie.

Jeśli uważacie Państwo, że zmiana biura rachunkowego jest konieczna, nie ma się nad czym zastanawiać.

Ryzyko związane z nieodpowiednim prowadzeniem księgowości jest na tyle duże, że lepiej w porę przenieść swoją księgowość tam, gdzie będzie ona należycie prosperowała.

Jeśli potrzebna Państwu pomoc przy zmianie biura, to można skontaktować się z profesjonalistami, którzy doradzą i pomogą w dokonaniu wszelkich formalności.

Profesjonalna księgowość w Krakowie

Kompleksowa obsługa księgowa to duża zaleta dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Każda dobrze funkcjonująca firma powinna mieć odpowiednio prowadzoną księgowość. Biuro rachunkowe może w tej kwestii zapewnić zarówno profesjonalną obsługę, jak i doradztwo. Powody, dla których warto jest nawiązać współpracę z biurem księgowym to oszczędność czasu, wsparcie fachowców, bezpieczeństwo oraz niskie koszta prowadzenia działalności.

Każdy właściciel firmy zdaje sobie sprawę, że księgowość to skomplikowana, ale nieodłączna część każdej firmy. Większość przedsiębiorców decyduje się więc na usługę biura rachunkowego, którego pracownicy kompleksowo i profesjonalnie zajmują się rachunkowością firmy. Korzystanie z zewnętrznych usług to obecnie duża korzyść, wygoda i prestiż, dlatego tak wiele osób decyduje się na usługi zdalne.

Dużym plusem biur rachunkowych jest szeroki wachlarz usług, jakie oferują. Zapraszamy więcej do konsultacji, a dobierzemy ofertę pod indywidualne wymagania i potrzeby Klienta.

Analiza cen transferowych

Ceny transferowe to dla niektórych przedsiębiorców dość ważny temat. Zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz prawem podatkowym – ceny transferowe, zwane inaczej transakcyjnymi są cenami stosowanymi we wszystkich transakcjach realizowanych przez powiązane podmioty gospodarcze lub firmy posiadające siedziby w rajach podatkowych.

Ceny transferowe są bardzo popularnym tematem, ponieważ wykorzystywane mogą być między innymi do nielegalnej optymalizacji podatkowej, unikania opodatkowania lub przenoszenia zysków do rajów podatkowych. Ważne jest więc prowadzenie rzetelnej i sprawdzalnej dokumentacji cen transferowych, aby w przypadku kontroli móc potwierdzić organom prowadzenie transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z obowiązującym prawem.

W celu weryfikacji zgodności dodatkowo można sporządzić analizę danych porównawczych, która umożliwia zastosowanie określonych metod kalkulacji cen rynkowych.

Czemu ceny transferowe są tak popularnym tematem? Między innymi dlatego, że wpłynęło na nie zjawisko globalizacji światowej gospodarki – gdyby nie postępująca integracja gospodarcza i dynamiczny rozwój przedsiębiorstw, wówczas ceny transferowe mogłyby w ogóle nie być używane.

Dokumentacja cen transferowych za 2018

Ceny transferowe to ceny, jakie stosowane są we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania lub posiadają siedzibę w rajach podatkowych.

Transakcje z użyciem cen transferowych dotyczą podmiotów powiązanych, pomiędzy którymi istnieją różnego rodzaju relacje – na przykład o charakterze kapitałowym, zarządczym, kontrolnym czy osobowym. Relacje te wpływają również na fakt, że warunki transakcji oraz ceny transferowe odbiegają w pewien sposób od warunków, jakie stosują podmioty niepowiązane.

W niektórych przypadkach mechanizmy cen transferowych wykorzystywane są do przesuwania dochodu w ramach grupy kapitałowej pomiędzy krajami, w tym również do krajów o niższym poziomie opodatkowania. W rezultacie dochód ten nie zostaje opodatkowany w miejscu, w którym został wygenerowany. Aby uniknąć takiej sytuacji stosuje się mechanizmy podatkowe, które zapewniają proporcjonalne opodatkowanie dochodu i zapobiegają nadużywaniu cen transferowych. Jak natomiast dokumentowane są ceny transferowe? Zgodnie z zaleceniami OECD – wdrożona została trójstopniowa dokumentacja, która składa się z lokalnej i grupowej dokumentacji oraz raportowania według krajów.

Zmiana biura rachunkowego w trakcie roku

Zarząd spółki ma możliwość podjęcia decyzji o przekazaniu ksiąg rachunkowych w trakcie roku w ręce innego biura rachunkowego niż dotychczas.

Przepisy ustawy o rachunkowości przewidujące możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 11 ust. 2 ww. ustawy) nie wskazują, iż przekazanie to musi nastąpić z początkiem roku obrotowego.

W takim przypadku istotne jest:

– poinformowanie właściwego Urzędu Skarbowego o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania,

– zapewnienie dostępności ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi uprawnionym organom zewnętrznej kontroli lub nadzoru w siedzibie jednostki lub w miejscu sprawowania zarządu albo w innym miejscu za zgodą organu kontroli lub nadzoru.

Pomożemy bezpiecznie przeprowadzić zmianę biura rachunkowego – wystarczy zdecydować się na współpracą z naszą kadrą specjalistów księgowych. Bezpłatna pomoc w zakresie dopełnienia wszystkich formalności.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Na początku tego artykułu warto zaznaczyć, że podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania pracowniczych planów kapitałowych w Polsce jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r. i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z zasadami według których mają funkcjonować Pracownicze Plany Kapitałowe każda osoba zatrudniona zostanie zapisana do programu automatycznie, przy czym będzie mogła zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu.

Pracodawca będzie zobligowania do zawierania umów PPK w imieniu pracowników z instytucjami finansowymi:
– fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych
– fundusz emerytalny zarządzany przez PTE
– pracownicze towarzystwo emerytalne
– zakład ubezpieczeń oferujący ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym