Ulgi podatkowe dla pracowników

Podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez państwo bez bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane wpłaty wykorzystywane są na potrzeby realizacji zadań publicznych.

Ulgi i odliczenia od podatku pozwalają podatnikowi zaoszczędzić pieniądze, które płaci na rzecz państwa. Odliczenia dzielą się na dwa rodzaje – od podatku, czyli pozwalające obniżyć podatek i od dochodu zmniejszające kwotę o określone wydatki.

Płatnik zobowiązany jest obliczać i pobierać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku do pracy.

W rocznym zeznaniu podatkowym pracownik może odliczyć składki, które odprowadza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kwoty odliczeń wykazuje się za pomocą formularza w PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub w PIT-40 sporządzanym przez płatnika.

Jakie odliczenia podatkowe może zastosować pracownik?

Ulgi prorodzinne, na Internet, zdrowotne składki na ubezpieczenie ZUS, które są odprowadzane w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne czy chorobowe, ulgi rehabilitacyjne, darowizny na organizacje społeczne, ulgi na krwiodawców itp.

Likwidacja spółki z o.o. po zawieszeniu

Nie zawsze otwarcie własnej działalności kończy się sukcesem, czasami kryzys można przeczekać i zawiesić spółkę na jakiś czas. Jeśli z jakichś powodów dalsze prowadzenie działalności nie może być kontynuowane, to konieczna jest likwidacja spółki z o.o. po zawieszeniu.

Spółka w zawieszeniu może być maksymalnie 24 miesiące.

Automatyczna likwidacja spółki z o.o. po zawieszeniu nie jest uznawana. Spółkę po tym czasie się wznawia się do działania, więc jeśli ktoś podejmuje decyzje o likwidacji musi rozpocząć przeprowadzanie procesu likwidacji spółki.

Likwidacja spółki z o.o. po zawieszeniu jest możliwa bez konieczności wznawiania działalności spółki.

Należy jednak pamiętać, że zakończenie działalności spółki wiąże się z szeregiem formalności, których należy dokonać.

Proces likwidacji po zawieszeniu, polega na:
– złożeniu wniosku o wykreślenie spółki z rejestru
– sporządzeniu spisu z natury (osoby rozliczające się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów)

Likwidacja spółki z o.o. po zawieszeniu nie wymaga zarejestrowania spółki z ZUS, ponieważ ta czynność została załatwiona przy zawieszeniu spółki.

Program księgowy dla Klientów

Każda organizacja, która ma osobowość prawną, czyli jest zarejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także organizacje bez osobowości prawnej, niezarejestrowane do KRS np. kluby, stowarzyszenia muszą przestrzegać ustawy o rachunkowości.

Co za tym idzie, każda jednostka potrzebuje dobrego księgowego. Można zatrudnić własnego pracownika zajmującego się księgowością lub skorzystać z usług biura rachunkowego.

Przy wyborze warto zwrócić uwagę na opinie i renomę biura księgowego oraz czy oferta zawiera program księgowy dla Klientów. Jest to bardzo ważne dla przedsiębiorców, ponieważ mogą oni wtedy w każdej chwili kontrolować i śledzić kroki osoby prowadzącej księgowość.

Najlepiej jak program księgowy dla Klientów jest autorskim programem firmy księgowej, ponieważ jest on wtedy bardzo dobrze dopasowany do obsługi oraz do usług świadczonych przez księgowego.

Warto więc zdecydować się na biuro księgowe, które ma własny program księgowy dla Klientów i pozwala prowadzić komunikatywną i zelektronizowaną współpracę.

Złożenie wniosku w KRS pomoc

Dokonując wpisu jednostki do KRS, zyskuje ona osobowość prawną, co oznacza, iż dana spółka staje się podmiotem, który posiada zarówno prawa, jak i obowiązki oraz może podejmować różnego rodzaju czynności prawne, które pozwalają poszerzyć możliwość działania jednostki. Istotne jest to, iż każdy obywatel ma możliwość wglądu w te informacje, co wiążę się z tym, że koniecznie muszą być aktualne.

Właśnie dlatego, jeśli w danej jednostce zajdą jakieś istotne zmiany, jak np. adres, siedziba, skład organów, miejsce przechowywania dokumentacji księgowej, itp., konieczne jest dokonywanie aktualizacji danych, co oznacza, że nasza usługa „złożenie wniosku w KRS pomoc” się przyda.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy ze składaniem wniosków, w KRS, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, bądź do kontaktu z naszym konsultantem, który nie tylko omówi szczegóły tej usługi, ale również odpowie na wszelkie pojawiające się pytania.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane współpracą!

Złożenie wniosków do KRS

Składanie wniosków do KRS mimo że na pozór może wydawać się zadaniem prostym, w rzeczywistości nie do końca takie jest, gdyż wiążę się ze skomplikowanymi przepisami prawa, które bardzo często ulegają zmianom, co oznacza, iż przede wszystkim trzeba być na bieżąco z ciągłymi nowelizacjami prawa w Polsce. Do tego często zmieniające się szablony owych wniosków, które w starszej wersji często już nie są rozpatrywane…

W związku z licznymi zapytaniami ze strony Klientów o pomoc w procesie złożenie wniosków do KRS postanowiliśmy, iż do naszej oferty dołączy usługa związana z pomocą w procedurach składania wniosków.

Kierując się wieloletnim doświadczeniem, które nabyliśmy na przestrzeni wielu lat swojej działalności, możemy zagwarantować Państwu najwyższą jakość świadczonych usług, jak również sprawne rozwiązanie każdej urzędowej sprawy, które bardzo często spędzają przedsiębiorcom sen z powiek.

Jeśli zatem są Państwo zainteresowani naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu!

Jak złożyć wniosek do US?

Zastanawiają się Państwo jak złożyć wniosek do US, aby wszystko było zgodne z aktualnymi przepisami prawa? Pojawiła się obawa, że wniosek sporządzony samodzielny będzie trzeba poprawiać, a nie ma na to czasu? … a może przebywają Państwo poza granicami Polski i nie mogą osobiście się zająć tym zadaniem?

Właśnie dlatego zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą, która obejmuje pomoc w sporządzaniu wniosków dla Urzędu Skarbowego. Prócz tego nasza usługa obejmuje również załatwianie spraw w Krajowym Rejestrze Sądowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędzie Statystycznym oraz innych urzędach i instytucjach, które wiążą się z prowadzeniem działalności.

Jest to procedura wymagana, kiedy przedsiębiorca ma jakieś zaległości w składaniu dokumentów, bądź załatwianiu spraw, które okazują się niezbędne by przedsiębiorstwo mogło prawidłowo działać.

Zatem jeśli znaleźli się Państwo w sytuacji, kiedy muszą, ale nie wiedzą jak złożyć wniosek do US, zapraszamy do skontaktowania się z naszym konsultantem, który omówi naszą ofertę i odpowie na wszelkie pytania.

Epidemia a prawo pracy

Od miesiąca cała Europa, a także Polska walczy z epidemią koronawirusa.

Sytuacja jest bardzo poważna, organy rządzące wprowadzają kolejne rozwiązania mające na celu ograniczenie do minimum rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Jak wygląda obecnie epidemia a prawo pracy?

Pracodawcy na mocy ustawy koronawirusowej, mają prawo do odesłania pracowników do pracy zdalnej.

Początkowo zalecano, by do pracy w domu delegowano tych, którzy mają obawy o rozprzestrzenianie się choroby. Teraz natomiast na taki rodzaj wykonywania obowiązków powinni przejść wszyscy, którzy mają możliwość pracy poza stałym miejscem zatrudnienia.

Osoby, które miały styczność z osobami zarażonymi koronawirusem, przebywały ostatnio w krajach o wysokim ryzyku zarażenia lub mają objawy zachorowania, powinny bezwzględnie podjąć pracę zdalną lub przebywać na urlopie do odwołania.

Epidemia a prawo pracy – podsumowanie.

Jeśli pracownik uzna, że warunki panujące w pracy zagrażają jego życiu lub zdrowiu, ma prawo odmówić jej wykonywania.

Prawo Pracy nie nakazuje jednak skierowania przez pracodawcę na badania lekarskie osoby zatrudnionej, u której podejrzewa się zakażenie wirusem COVID-19.

Sporządzanie sprawozdania finansowego przez biuro księgowe

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowym mają:
– firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe,
– firmy, które dobrowolnie wybrały sposób ewidencjonowania poprzez księgi rachunkowe.

Zazwyczaj sprawą zajmuje się księgowa firmy zajmująca się jej księgowością lub zleca się to zadanie zewnętrznej firmie księgowej.

Sporządzanie sprawozdania finansowego przez biuro księgowe jest bezpiecznym i racjonalnym sposobem na to, aby gotowe sprawozdanie dostarczyć do odpowiedniego urzędu nie martwiąc się o to, czy zostało ono prawidłowo przygotowane.

Standardowe sprawozdanie, według wymogów ustawowych musi zawierać bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Od 1 października 2018 roku sprawozdania dostarcza się wyłącznie w formie elektronicznej, a na ich przesłanie są 3 miesiące od dnia bilansowego jednostki.

Zarówno sporządzanie sprawozdania finansowego przez biuro księgowe jak i inne osoby zajmujące się księgowością firmy, obowiązkowe jest podpisanie dokumentu przez osobę sporządzającą oraz kierownika firmy.

Podpis e-sprawozdania musi mieć oczywiście elektroniczną formę.

Ceny transferowe

Ceny transferowe to inaczej “rezultaty finansowe warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cena, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”.

Do ustalania cen transferowych dochodzi w momencie występowania transakcji między podmiotami powiązanymi.

Mogą one być:
– podmiotem krajowym – czyli podmiotem biorącym udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu lub kontroli innych przedsiębiorstw położonych za granicą lub posiadających udział w kapitale tego przedsiębiorstwa,
– podmiotem zagranicznym – bierze on czynny udział w zarządzaniu podmiotem krajowym lub posiada udziały w kapitale,
– tymi samymi osobami fizycznymi lub prawnymi – biorą one udział w zarządzaniu i kontroli podmiotem zagranicznym lub krajowym lub posiadają udziały w kapitale.

Wynikiem powiązań między podmiotami jest niewykazywanie dochodów lub wykazywanie niższych dochodów niż te, które byłyby osiągane, gdy podmioty te nie były powiązane.

Ceny transferowe-najważniejsze funkcje:
– funkcja podziału dochodu,
– funkcja sterowania.

Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US

Zaświadczenie o niezaleganiu można zdobyć poprzez składanie wniosku do Urzędu Skarbowego.

Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US może okazać się potrzebna dla osób mieszkających za granicami Polski, które nie mogą dotrzeć osobiście do urzędu lub dla tych, którzy nie mają na to czasu. Możliwe jest skorzystanie z usługi reprezentowania w urzędzie przez osoby trzecie.

Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US polega na:
1. Podpisaniu pełnomocnictwa z firmą reprezentującą.
2. Przygotowanie i złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego przez przedstawiciela.
3. Do wniosku dołącza się dowód zapłaty opłaty skarbowej.
4. Odbiór zaświadczenia przez przedstawiciela.
5. Wysyłka skanów dokumentacji do Klienta drogą elektroniczną.
6. Wysłanie oryginałów dokumentacji na podany adres.

Na zaświadczenie czeka się do 7 dni od jego złożenia.

Na pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US mogą Państwo liczyć ze strony naszych specjalistów, którzy chętnie załatwią wszystkie sprawy urzędowe w Państwa imieniu z największą starannością i najszybciej jak to możliwe.