Pełna księgowość

Pełna księgowość to bardzo zaawansowana forma opodatkowania. Do jej prowadzenia zobowiązane są przedsiębiorstwa, których roczny obrót przekroczył 800 tysięcy euro. Niezależnie od osiągniętego zysku w sposób ten rozliczać muszą się także osobowe spółki kapitałowe, takie jak spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz partnerska.

Głównym minusem związanym z tą forma opodatkowania jest konieczność rejestrowania nawet najdrobniejszych operacji przedsiębiorstwa.
Podmioty te obowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, zmuszone są też do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, inwentaryzacji realnego stanu aktywów i pasywów, a także sporządzania sprawozdań finansowych oraz gromadzenia dokumentacji księgowej.

Problematyka tych czynności sprawia, że duże korporacje przeważnie decydują się na przekazanie opieki nad swoimi aktami profesjonalnym biurom księgowym.
Ich doświadczenie oraz duża wiedza z zakresu rachunkowości pozwala bowiem na sprawne i bezpieczne prowadzenie działalności.

Księgowość dla firmy

Prowadzenie dokumentacji firmowej stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy. Katalogowanie zdarzeń gospodarczych jest nader istotne, ponieważ to na ich podstawie firma rozlicza się z państwem.

Prowadzenie księgowości należy jednak do czynności problematycznych. Wpływają na to przede wszystkim nieustannie modyfikowane przepisy polskiego prawa, bowiem za nawet najdrobniejsze przeoczenia z ich tytułu wyciągnięte zostaną konsekwencje, najczęściej w postaci obciążenia finansowego.

Wielu przedsiębiorców decyduje się na outsourcing księgowy, czyli przekazanie opieki nad własną dokumentacją specjalistycznym jednostkom. W tego typu usługach specjalizuje się nasza firma. Oferujemy profesjonalną opiekę księgową dla małych i dużych firm.

Prowadzimy księgi handlowe, dokumentację kadrowo-płacową, zajmujemy się optymalizacja podatkową, a także doradztwem z ich zakresu. Wpływamy na poprawę stosunków z Urzędem Skarbowym. Dodatkowo, w razie konieczności oferujemy także reprezentowanie przedsiębiorstwa przed organami państwowymi.

Księgowość spółki komandytowo – akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna to osobowa forma prowadzenia działalności, w której za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony odpowiada przynajmniej jeden wspólnik, tzw. komplementariusz, a co najmniej jeden ze wspólników jest akcjonariuszem.
Spółka ta pozwala na prowadzenie szerokiego zakresu działalności gospodarczej, gdyż dysponuje ona kapitałem zakładowym o minimalnej wartości 50 tysięcy złotych.

Spółka komandytowo-akcyjna zobowiązana jest do prowadzenia księgowości pełnej. Jest to zaawansowana forma opodatkowania przedsiębiorstw, która wymaga między innymi prowadzenia ksiąg rachunkowych i handlowych. Dodatkowo w jej ramach konieczne jest sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawdzanie stanu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Mając na uwadze problematykę tych zabiegów konieczne do jej prowadzenia jest wynajęcia biura rachunkowego, które w rzetelny i kompetentny sposób zadba o dokumentację przedsiębiorstwa, a także jego prawidłowe stosunki z Urzędem Skarbowym.
W tym celu pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z usług naszej firmy.

Prowadzenie pełnej księgowości

Wiele przedsiębiorstw nie ma możliwości korzystania z ułatwionej formy księgowości, np. KPiR, co utrudnia prowadzenie działalności i zwiększa ponoszone koszty. Trzeba przyznać, że pełna księgowość jest wyjątkowo trudnym i rozbudowanym systemem księgowości, który wymaga posiadania dużej wiedzy i umiejętności księgowej oraz posiadania odpowiednich programów finansowo-księgowych.

Prowadzenie pełnej księgowości to również znacznie większe obowiązki przedsiębiorcy względem organów podatkowych i innych instytucji państwowych. Jednym z nich jest sporządzanie sprawozdania finansowego, dokumentu określającego stan finansów i majątku firmy oraz osiągnięty w danym roku wynik z działalności.

W celu prowadzenia pełnej księgowości należy w firmie założyć księgę rachunkową, która będzie się składać z dziennika księgowego, kont syntetycznych oraz analitycznych, zestawień obrotów i sald tych kont oraz wykazu składników aktywów i pasywów jednostki gospodarczej. Oczywiście prowadzenie księgi rachunkowej inaczej niż w systemie księgowym jest prawie nie możliwe.

Prowadzenie pełnej księgowości w przedsiębiorstwa jest trudne i kosztowe, ale nie z pomocą naszego biura rachunkowego! Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Prowadzenie uproszczonej rachunkowości

Obowiązkiem każdego nowo powstałego przedsiębiorstwa jest prowadzenie księgowości. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa prowadzenie księgowości odbywa się na innych zasadach. Podstawową różnicą w prowadzeniu księgowości w jednostkach gospodarczych jest metoda księgowości.

Metody prowadzenia księgowości w firmach są dwie. Pierwsza z nich to pełna rachunkowość, obowiązująca głównie w średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz spółkach kapitałowych. Drugą jest natomiast uproszczona księgowość obowiązująca w niewielkiej liczbie jednostek gospodarczych, co wynika z przepisów podatkowych.

Prowadzenie uproszczonej księgowości ma dużo zalet, szczególnie dla mikro przedsiębiorstw. Jednostki te mogą (w miarę obowiązujących przepisów) prowadzić uproszczoną księgowość w formie:
– Karty podatkowej,
– Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
– Podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Najłatwiejszą pośród tych form jest karta podatkowa, prowadzona głównie w małych zakładach rzemieślniczych. Kolejną prostą formą prowadzenia uproszczonej księgowości jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast standardowo wybieraną formę prowadzenia uproszczonej rachunkowości jest KPiR.

Księgowość spółki z o.o.

Spółka z o.o. należy do spółek handlowych, kapitałowych. Jak te spółki posiada osobowość prawną, a poprzez to zobowiązana jest przepisami ustawy o rachunkowości do prowadzenia księgowości w formie księgi rachunkowej czyli pełnej rachunkowości. Chociaż istnieją metody prowadzenia uproszczonej księgowości, ich zastosowanie w spółce z o.o. nie jest możliwe.

Księgowość prowadzona w spółce z o.o. Może być dużym utrudnieniem dla właściciela spółki, bowiem metoda ta jest wyjątkowo rozbudowana, a dodatkowo jej prowadzenie jest szczegółowo regulowane przepisami księgowymi.

Księgowość w formie księgi rachunkowej może być prowadzona tradycyjnie – w formie papierowej, ale w dzisiejszych czasach konieczne jest korzystanie z profesjonalnych programów komputerowych. Niestety ich zakup może być sporym wydatkiem, tak jak zatrudnienie księgowej do prowadzenia księgowości spółki z o.o. To właśnie wada prowadzenia pełnej księgowości – koszty, dużo wyższe niż przy prowadzeniu uproszczonej księgowości.

Zmniejszenie kosztów związanych z prowadzeniem księgowości w spółce z o.o. można osiągnąć decydując się na zlecenie tego obowiązku biuru rachunkowemu.