Obsługa rachunkowo – księgowa dla firm‎

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia księgowości. Jedni muszą prowadzić ją w formie bardziej skomplikowanej, czyli pełnej, a drudzy mogą korzystać z tego przywileju jakim jest prowadzenie księgowości uproszczonej.

Księgowość pełna jest bardzo zaawansowaną formą opodatkowania. Jej zaletą jest jednak to, że dostarcza wielu istotnych, szczegółowych informacji na temat przedsiębiorstwa. Często dane pozyskane na przestrzeni lat pomagają podjąć decyzje, które okażą się mieć pozytywne skutki w przyszłości. Ta forma księgowości umożliwia bieżącą kontrolę stanu finansowego oraz ustanowienie własnej polityki rachunkowości.

Księgowość uproszczona jest łatwiejszą formą księgowości. Zakres informacji jakie dostarcza jest jednak mniejszy i bardziej ogólny. Dostępna wyłącznie dla wybranych podmiotów gospodarczych.

Obsługa rachunkowo – księgowa dla firm‎ pomoże zadbać zarówno o księgowość uproszczoną jak i pełną. Usługi księgowe prowadzone przez naszych ekspertów umożliwią korzystanie z rozwiązań dozwolonych przez prawo.

Prowadzenie księgowości dużego przedsiębiorstwa

Prowadzenie księgowości dużego przedsiębiorstwa to dla przedsiębiorcy nie lada wyzwanie. Jeżeli firma w danym roku obrotowym przekroczy limit 2.000.000 euro przychodów, w kolejnym roku będzie zobligowana do prowadzenia ksiąg rachunkowych czyli tak zwanej pełnej księgowości. Nie jest to proste zadanie ponieważ wymaga opracowania polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, prowadzenia szczegółowej ewidencji księgowej, sporządzania bilansów, raportów, sprawozdań i wywiązywania się z szeregu innych obowiązków. Wymaga to zarówno umiejętności, wiedzy merytorycznej, jak i znajomości obowiązujących przepisów.

Dlatego też prowadzenie księgowości dużego przedsiębiorstwa zazwyczaj powierza się wyspecjalizowanej firmie – biuru rachunkowemu lub księgowej na etat. Podejmując współpracę, przekazując swoje obowiązki profesjonalistom przedsiębiorca nie tylko zyskuje czas, który może poświęcić na prowadzenie swojej firmy ale również i gwarancję że wszystkie formalności zostaną dopełnione terminowo i przede wszystkim poprawnie.

Prowadzenie księgowości w firmach

Prowadzenie księgowości w firmach zależy zazwyczaj od preferencji i potrzeb przedsiębiorcy. Jest to kwestia bardzo indywidualna.

Najczęściej prowadzenie ewidencji księgowej polscy przedsiębiorcy powierzają w ręce wyspecjalizowanych podmiotów, nazywanych biurami rachunkowymi lub księgowymi. Zatrudniani w nich księgowi w imieniu przedsiębiorców dopełniają wszystkich obowiązków księgowych. Oferty biur są zazwyczaj kompleksowe, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi angażować się w kwestie formalne. Zaletą biur jest również możliwość skorzystania z wiedzy całego zespołu specjalistów oraz gwarancja wysokiej jakości usług.

Kolejnym sposobem na prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa jest zatrudnienie księgowej na etat. Coraz częściej jednak odchodzi się od tego rozwiązania, głównie ze względu na wysokie koszty. Są jednak i tacy właściciel firm, którzy preferują zatrudnienie księgowego ponieważ gwarantuje to pełne zaangażowanie w sprawy ich firmy, pomimo iż obliguje ich to do zakupu programu księgowego oraz zapewnienia jej miejsca do pracy.

Faktury korygujące

Faktury korygujące bywają dla przedsiębiorców kłopotliwe. Nie zawsze wiedzą oni kiedy należy ująć je w rejestrze VAT czy w Księdze Przychodów i Rozchodów. Z pomocą na szczęście mogą przyjść im biura rachunkowe.

Z Faktury korygujące wystawiane są w sytuacjach gdy stwierdzona zostanie pomyłka lub gdy nastąpi zdarzenie zmieniające dane jakie powinny znajdować się na źródłowej fakturze. Występują trzy rodzaje tych zdarzeń: zmniejszające, zwiększające podstawę opodatkowania lub pomyłki innego rodzaju. Korektę faktury sporządza się gdy po dokonaniu sprzedaży udzielono upustu, gdy obniżono cenę z tytułu wcześniejszej zapłaty, zwrócono towar, dokonano zwrotu części lub całości zapłaty, podwyższono cenę lub zauważono pomyłkę w kwocie podatku, cenie albo innej pozycji znajdującej się na fakturze.

Faktura korygująca musi zawierać określenie „korekta” lub „faktura korygująca”, datę wystawienia i kolejny numer, dane zawarte na fakturze właściwej, której dotyczy, przyczynę korekty, prawidłową treść korygowanych pozycji.

Zaległe faktury

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom często zdarza się zapomnieć o przekazaniu faktury do księgowej czy biura rachunkowego. Zaległą fakturę trzeba jednak rozliczyć, nie można jej od tak pominąć. Jeżeli zapomni się o fakturze w miesiącu, w którym ją otrzymaliśmy możemy to zrobić w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Jeżeli zapomniana faktura pochodzi z poprzedniego roku należy pamiętać o tym aby dokonać dokonać korekty zeznania rocznego.

Jeżeli faktura VAT nie została do nas dostarczona lub została zniszczona przed tym jak została rozliczona, możemy wystąpić z wnioskiem o wystawienie duplikatu, który traktuje się jak oryginał i na jego podstawie dokonuje się rozliczenia w danym okresie. Jeżeli faktura nie została rozliczona w opisanych wyżej terminach, nadal możemy ją zaksięgować w kosztach działalności. Odliczenie zapłaconego podatku VAT będzie wymagało od nas jednak dokonania korekty jednej z poprzednich deklaracji VAT, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i formalnościami.

Księgowość wycena

Wyceny księgowości większość biur dokonuje na podstawie liczby dostarczanych przez klienta dokumentów, liczby zatrudnianych w jego firmie pracowników oraz rodzaju stosunku pracy, na podstawie którego są oni zatrudniani. Obliczenia wartości zobowiązania jakie przedsiębiorca będzie musiał ponosić w związku z outsourcingiem księgowym, dokonuje się również na podstawie zakresu usług z jakich będzie on korzystał w trakcie trwania współpracy. Im bardziej kompleksowy pakiet, im bardziej kompleksowa obsługa, tym oczywiście wyższe koszty.

Większość z biur określa jedną cenę, w zależności od wybranych usług i liczby zadeklarowanych dokumentów. Nasze biuro oferuje elastyczny cennik, który przewiduje możliwość zmieniania się liczby dowodów księgowych i ceny nawet co miesiąc. Nasi klienci nie muszą deklarować ile dokumentów będą dostarczać, akceptują cennik zawierający widełki cenowe i jeśli w danym miesiącu ich przedsiębiorstwo, z jakiegoś powodu, wygeneruje mniej dokumentów zapłacą oni mniej za obsługę księgową.

JPK_VDEK pomoc

Zmiany związane z wprowadzeniem nowego jednolitego pliku kontrolnego mają na celu uproszczenie polskiego systemu podatkowego. Aby dobrze rozeznawać się czym jest i w jaki sposób stosować JPK_V7M, JPK_V7K, czyli JPK_VDEK pomoc może okazać się konieczna.
JPK_VDEK to aktualnie JPK_V7, który jest plikiem mającym, zastąpić deklarację VAT. Oznacza to, że nie będzie już obowiązku wysyłania deklaracji:

– VAT-7
– VAT-7K
– VAT-ZT
– VAT-ZZ
– VAT-ZD

JPK_VDEK łączy pozycje z deklaracji VAT-7/VAT7K oraz JPK_VAT składając się w ten sposób z dwóch części: deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Dzięki temu rozwiązaniu podatnicy będą mogli zawrzeć wszelkie potrzebne informacje w jednym dokumencie.
Mimo, że obowiązek składania nowego pliku JPK_V7 jest comiesięczny to i tak obowiązki z tym związane są o wiele bardziej zoptymalizowane, w porównaniu do ubiegłych lat. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie również będą zobowiązani do składania JPK_VDEK każdego miesiąca, natomiast wypełniają oni wtedy przez 2 miesiące tylko część ewidencyjną, natomiast w 3 miesiącu również dekoracyjną za ubiegły kwartał.

JPK V7 od kiedy

Uważa się, że wprowadzenie pliku JPK V7 to jedna z najbardziej kontrowersyjnych zmian podatkowych jakie wprowadzono w ostatnich latach. Nowa struktura pliku ma polegać na połączeniu wysyłania deklaracji VAT z plikiem JPK VAT. Rozwiązanie to miałoby znacznie ułatwić obowiązki podatników. Obowiązek wysyłania pliku w nowej strukturze zmieniał daty wejścia w życie kilkukrotnie- JPK V7 od kiedy?

Termin wprowadzenia pliku JPK V7 kilkukrotnie ulegał przesunięciu. Początkowo wprowadzony miał zostać w dwóch turach:

– od 1 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorców
– od 1 lipca 2020 r. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Z powodu panującego w Polsce COVID-19 planowane zmiany nie zostały wprowadzone.
Kolejnym rozwiązaniem dotyczącym terminu wejścia w życie struktury JPK V7 miało być wprowadzenie 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników, bez żadnego podziału.
Ostatecznie termin ten również nie doszedł do skutku i nowy obowiązek składania pliku VAT działa od 1 października 2020 r.
Należy pamiętać, że wprowadzona nowa struktura JPK V7 nie zwalnia z obowiązku wysyłania pozostałych typów deklaracji, na dotychczasowych zasadach.

Usługi świadczone przez biuro księgowe Kraków

Jeżeli szukają Państwo biura księgowego to nie mogli Państwo lepiej trafić. Zespół naszych ekspertów od lat dba o zadowolenie Klientów oraz o to, by usługi zawsze były na najwyższym poziomie. Usługi świadczone przez biuro księgowe Kraków to księgowość pełna, jak i uproszczona, obsługa kwestii kadrowo-płacowych, konsultacje podatkowe, prowadzenie KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów) oraz doradztwo na każdej płaszczyźnie związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. W oparciu o wieloletnie doświadczenie jesteśmy w stanie równie szybko i sprawnie poprowadzić księgowość zarówno małego, jak i dużego przedsiębiorstwa. Zespół naszych ekspertów opracował specjalny system dzięki któremu możemy spełnić 100% Państwa oczekiwań.

Naszym atutem niewątpliwie jest terminowość, uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, oraz podchodzimy z pełnym profesjonalizmem do każdego Klienta. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług i długotrwałej współpracy!

Profesjonalna obsługa księgowa

Profesjonalna obsługa księgowa zapewnia przedsiębiorcom wiele korzyści, z których często nawet sami właściciele firm nie do końca zdają sobie sprawę. Powierzając wszystkie czynności księgowe związane z prowadzeniem firmy przedsiębiorca:

– nie musi monitorować zmian w zakresie obowiązujących przepisów oraz zmieniających się rozporządzeń,
– nie musi samodzielnie ewidencjonować zdarzeń gospodarczych związanych z prowadzoną działalnością,
– nie musi posiadać wiedzy na temat obowiązujących przepisów,
– nie musi pilnować terminów rozliczeń podatkowych oraz sporządzań zeznań i deklaracji,
– nie musi prowadzić działu personalnego, sporządzać umów, zgłaszać pracowników do ZUS, prowadzić listy płac,
– nie musi opracowywać raportów, pism, sprawozdań finansowych czy bilansów.

Wszystkimi czynnościami związanymi z szeroko rozumianą rachunkowością zajmą się w jego imieniu specjaliści z biura rachunkowe, z którego usług zdecyduje się korzystać lub księgowa, którą zatrudni. Nie warto tracić czasu na samodzielne zajmowanie się księgowością prowadzanej firmy.