Złożenie wniosku w KRS pomoc

Dokonując wpisu jednostki do KRS, zyskuje ona osobowość prawną, co oznacza, iż dana spółka staje się podmiotem, który posiada zarówno prawa, jak i obowiązki oraz może podejmować różnego rodzaju czynności prawne, które pozwalają poszerzyć możliwość działania jednostki. Istotne jest to, iż każdy obywatel ma możliwość wglądu w te informacje, co wiążę się z tym, że koniecznie muszą być aktualne.

Właśnie dlatego, jeśli w danej jednostce zajdą jakieś istotne zmiany, jak np. adres, siedziba, skład organów, miejsce przechowywania dokumentacji księgowej, itp., konieczne jest dokonywanie aktualizacji danych, co oznacza, że nasza usługa „złożenie wniosku w KRS pomoc” się przyda.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy ze składaniem wniosków, w KRS, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, bądź do kontaktu z naszym konsultantem, który nie tylko omówi szczegóły tej usługi, ale również odpowie na wszelkie pojawiające się pytania.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane współpracą!

Składanie rocznego sprawozdania finansowego

Od pewnego czasu składanie rocznego sprawozdania finansowego jak i jego sporządzanie możliwe jest tylko w wersji elektronicznej. Nie ma już możliwość jego składania w wersji papierowej, zarówno do KRS jak i do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Składanie rocznego sprawozdania finansowego elektronicznie opiera się na:

  • zapisaniu sprawozdania w odpowiedniej strukturze i w odpowiednim formacie
  • podpisaniu sprawozdania za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilem Zaufanym

Sprawozdanie finansowe musi zawierać trzy podstawowe składniki:

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa

Składanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS mają obowiązek podmioty niewpisane do KRS, w tym podatnicy CIT, natomiast do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorcy wpisani do tej instytucji.

Bardzo ważne, aby dopełnić obowiązku i złożyć dokument rocznego sprawozdania finansowego w odpowiednim czasie.

Kierownik jednostki ma 3 miesiące od dnia bilansowego na dostarczenie sprawozdania do odpowiedniego organu.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Na początku tego artykułu warto zaznaczyć, że podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania pracowniczych planów kapitałowych w Polsce jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r. i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z zasadami według których mają funkcjonować Pracownicze Plany Kapitałowe każda osoba zatrudniona zostanie zapisana do programu automatycznie, przy czym będzie mogła zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu.

Pracodawca będzie zobligowania do zawierania umów PPK w imieniu pracowników z instytucjami finansowymi:
– fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych
– fundusz emerytalny zarządzany przez PTE
– pracownicze towarzystwo emerytalne
– zakład ubezpieczeń oferujący ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy

Coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z usług biura rachunkowego. Tym sposobem opłacając miesięczny abonament otrzymują profesjonalną obsługę księgową.

Korzystając z usług biura rachunkowego przede wszystkim nie musimy zatrudniać księgowego na etat, a wraz z tym wyposażać jego miejsca pracy oraz opłacać jego składek ubezpieczeniowych. Nasze opłaty ograniczają się do zapłaty za konkretne czynności wykonane przez biuro. Zakres tych czynności zależy od wybranego pakietu oraz umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą, a biurem.

Nasuwa się jednak pytanie odnośnie odpowiedzialności biura rachunkowego za swoje błędy. Warto podkreślić, że za wszelkie zobowiązania podatkowe odpowiada przedsiębiorca niezależnie od tego czy swoje rozliczenia powierzył specjalistom, czy wykonuje je samodzielnie. Biuro z kolei ponosi odpowiedzialność bezpośrednio przed swoim klientem. W razie nieprawidłowej działalności biura przedsiębiorca może ubiegać się o naprawienie wyrządzonej szkody oraz o odszkodowanie. W tym celu konieczne jest jednak zawarcie odpowiedniej adnotacji na umowie zawieranej z biurem.

Obsługa księgowa firm w Krakowie

W ostatnich czasach wiele osób decyduje się na założenie własnego interesu w Krakowie. Nic w tym dziwnego, ponieważ Kraków jest jednym z najczęściej odwiedzanym miast w Polsce. Wraz ze wzrostem liczby nowych firm rośnie zapotrzebowanie na usługi księgowe. Rozsądni przedsiębiorcy wiedzą, że należy zatrudnić księgową, aby zajęła się finansami firmy. Każde przedsiębiorstwo powinno szczególną uwagę poświęcić finansom własnej firmy, ponieważ jest to miejsce gdzie nie ma możliwości na jakikolwiek błąd.

Osoba zajmująca się obsługą księgową powinna być wykształcona, doświadczona, a także powinna znać obecne przepisy.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z oferty naszego biura rachunkowego to możemy zagwarantować Ci profesjonalność, rzetelność i kompleksowość działania naszych specjalistów. Nasza firma cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jeśli jesteś zainteresowany Naszą ofertą to napisz do nas, a my przedstawimy Ci najlepszą ofertę dla Twojej firmy.

Biuro rachunkowe dla małej firmy

Nawiązanie współpracy z elastycznym biurem rachunkowym to rozwiązanie idealna dla każdego przedsiębiorcy. Możliwość dostosowania oferty do swoich potrzeb, wielkości oraz specyfiki prowadzonej przez siebie działalności często stanowi sposób na dokonanie znaczących oszczędności w firmie i redukcji kosztów.

Biuro, które wycenia swoje usługi na podstawie liczby dokumentów swoich klientów oraz zatrudnianych w ich firmach pracowników, czyli w zasadzie wielkości firmy, oraz posiada elastyczny cennik może zaoferować naprawdę korzystne warunki i przystępną ofertę. Elastyczność cennika polega na braku narzucania z góry określonych cen i konieczności deklarowania liczby dostarczanych dokumentów. Jeżeli przedsiębiorca w danym miesiącu dostarczy mniej dokumentów, poniesie mniejsze koszty z tytułu prowadzenia księgowości. Co ważne, biura dostosowane do potrzeb małych przedsiębiorców często oferują również rabaty i niższe opłaty w miesiącach, w których nie ma żadnych dokumentów do zaksięgowania.