Ulgi podatkowe dla pracowników

Podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez państwo bez bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane wpłaty wykorzystywane są na potrzeby realizacji zadań publicznych.

Ulgi i odliczenia od podatku pozwalają podatnikowi zaoszczędzić pieniądze, które płaci na rzecz państwa. Odliczenia dzielą się na dwa rodzaje – od podatku, czyli pozwalające obniżyć podatek i od dochodu zmniejszające kwotę o określone wydatki.

Płatnik zobowiązany jest obliczać i pobierać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku do pracy.

W rocznym zeznaniu podatkowym pracownik może odliczyć składki, które odprowadza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kwoty odliczeń wykazuje się za pomocą formularza w PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub w PIT-40 sporządzanym przez płatnika.

Jakie odliczenia podatkowe może zastosować pracownik?

Ulgi prorodzinne, na Internet, zdrowotne składki na ubezpieczenie ZUS, które są odprowadzane w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne czy chorobowe, ulgi rehabilitacyjne, darowizny na organizacje społeczne, ulgi na krwiodawców itp.

Program księgowy dla Klientów

Każda organizacja, która ma osobowość prawną, czyli jest zarejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także organizacje bez osobowości prawnej, niezarejestrowane do KRS np. kluby, stowarzyszenia muszą przestrzegać ustawy o rachunkowości.

Co za tym idzie, każda jednostka potrzebuje dobrego księgowego. Można zatrudnić własnego pracownika zajmującego się księgowością lub skorzystać z usług biura rachunkowego.

Przy wyborze warto zwrócić uwagę na opinie i renomę biura księgowego oraz czy oferta zawiera program księgowy dla Klientów. Jest to bardzo ważne dla przedsiębiorców, ponieważ mogą oni wtedy w każdej chwili kontrolować i śledzić kroki osoby prowadzącej księgowość.

Najlepiej jak program księgowy dla Klientów jest autorskim programem firmy księgowej, ponieważ jest on wtedy bardzo dobrze dopasowany do obsługi oraz do usług świadczonych przez księgowego.

Warto więc zdecydować się na biuro księgowe, które ma własny program księgowy dla Klientów i pozwala prowadzić komunikatywną i zelektronizowaną współpracę.

Złożenie wniosku do US

Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, jak istotne jest prawidłowe i przede wszystkim sprawne złożenie wniosku do US? Obowiązki podatkowe ciążące na przedsiębiorcach są sprawą bardzo istotną, co sprawia, iż każda osoba prowadząca własną działalność, musi się z nich wywiązywać, gdyż w innym wypadku zostaną na nią nałożone konsekwencje.

Prowadzenie własnej firmy to szereg obowiązków, wyrzeczeń oraz formalności, które często wymagają od przedsiębiorców bycia na bieżąco z ciągle zmieniającymi się przepisami polskiego prawa. Szablonowe wnioski oraz formularze zmieniają się na tyle często, że nie ma możliwości, aby przedsiębiorca skupiający się na prowadzeniu swojej działalności, wiedział jaki wniosek należy sporządzić, aby nie była konieczna korekta.

Jeśli zatem zostali Państwo wezwani do złożenia wniosku w Urzędzie Skarbowym, bądź pojawiła się konieczność złożenia niezbędnych dokumentów, warto zapoznać się z naszą usługą, która polega na tym, iż nasi eksperci zajmują się kompleksowo załatwianiem spraw urzędowych w imieniu Klientów.

Złożenie wniosków do KRS

Składanie wniosków do KRS mimo że na pozór może wydawać się zadaniem prostym, w rzeczywistości nie do końca takie jest, gdyż wiążę się ze skomplikowanymi przepisami prawa, które bardzo często ulegają zmianom, co oznacza, iż przede wszystkim trzeba być na bieżąco z ciągłymi nowelizacjami prawa w Polsce. Do tego często zmieniające się szablony owych wniosków, które w starszej wersji często już nie są rozpatrywane…

W związku z licznymi zapytaniami ze strony Klientów o pomoc w procesie złożenie wniosków do KRS postanowiliśmy, iż do naszej oferty dołączy usługa związana z pomocą w procedurach składania wniosków.

Kierując się wieloletnim doświadczeniem, które nabyliśmy na przestrzeni wielu lat swojej działalności, możemy zagwarantować Państwu najwyższą jakość świadczonych usług, jak również sprawne rozwiązanie każdej urzędowej sprawy, które bardzo często spędzają przedsiębiorcom sen z powiek.

Jeśli zatem są Państwo zainteresowani naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu!

Epidemia a prawo pracy

Od miesiąca cała Europa, a także Polska walczy z epidemią koronawirusa.

Sytuacja jest bardzo poważna, organy rządzące wprowadzają kolejne rozwiązania mające na celu ograniczenie do minimum rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Jak wygląda obecnie epidemia a prawo pracy?

Pracodawcy na mocy ustawy koronawirusowej, mają prawo do odesłania pracowników do pracy zdalnej.

Początkowo zalecano, by do pracy w domu delegowano tych, którzy mają obawy o rozprzestrzenianie się choroby. Teraz natomiast na taki rodzaj wykonywania obowiązków powinni przejść wszyscy, którzy mają możliwość pracy poza stałym miejscem zatrudnienia.

Osoby, które miały styczność z osobami zarażonymi koronawirusem, przebywały ostatnio w krajach o wysokim ryzyku zarażenia lub mają objawy zachorowania, powinny bezwzględnie podjąć pracę zdalną lub przebywać na urlopie do odwołania.

Epidemia a prawo pracy – podsumowanie.

Jeśli pracownik uzna, że warunki panujące w pracy zagrażają jego życiu lub zdrowiu, ma prawo odmówić jej wykonywania.

Prawo Pracy nie nakazuje jednak skierowania przez pracodawcę na badania lekarskie osoby zatrudnionej, u której podejrzewa się zakażenie wirusem COVID-19.

Sporządzanie sprawozdania finansowego przez biuro księgowe

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowym mają:
– firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe,
– firmy, które dobrowolnie wybrały sposób ewidencjonowania poprzez księgi rachunkowe.

Zazwyczaj sprawą zajmuje się księgowa firmy zajmująca się jej księgowością lub zleca się to zadanie zewnętrznej firmie księgowej.

Sporządzanie sprawozdania finansowego przez biuro księgowe jest bezpiecznym i racjonalnym sposobem na to, aby gotowe sprawozdanie dostarczyć do odpowiedniego urzędu nie martwiąc się o to, czy zostało ono prawidłowo przygotowane.

Standardowe sprawozdanie, według wymogów ustawowych musi zawierać bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Od 1 października 2018 roku sprawozdania dostarcza się wyłącznie w formie elektronicznej, a na ich przesłanie są 3 miesiące od dnia bilansowego jednostki.

Zarówno sporządzanie sprawozdania finansowego przez biuro księgowe jak i inne osoby zajmujące się księgowością firmy, obowiązkowe jest podpisanie dokumentu przez osobę sporządzającą oraz kierownika firmy.

Podpis e-sprawozdania musi mieć oczywiście elektroniczną formę.

Składanie rocznego sprawozdania finansowego

Od pewnego czasu składanie rocznego sprawozdania finansowego jak i jego sporządzanie możliwe jest tylko w wersji elektronicznej. Nie ma już możliwość jego składania w wersji papierowej, zarówno do KRS jak i do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Składanie rocznego sprawozdania finansowego elektronicznie opiera się na:

  • zapisaniu sprawozdania w odpowiedniej strukturze i w odpowiednim formacie
  • podpisaniu sprawozdania za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilem Zaufanym

Sprawozdanie finansowe musi zawierać trzy podstawowe składniki:

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Informacja dodatkowa

Składanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS mają obowiązek podmioty niewpisane do KRS, w tym podatnicy CIT, natomiast do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorcy wpisani do tej instytucji.

Bardzo ważne, aby dopełnić obowiązku i złożyć dokument rocznego sprawozdania finansowego w odpowiednim czasie.

Kierownik jednostki ma 3 miesiące od dnia bilansowego na dostarczenie sprawozdania do odpowiedniego organu.

Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US

Zaświadczenie o niezaleganiu można zdobyć poprzez składanie wniosku do Urzędu Skarbowego.

Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US może okazać się potrzebna dla osób mieszkających za granicami Polski, które nie mogą dotrzeć osobiście do urzędu lub dla tych, którzy nie mają na to czasu. Możliwe jest skorzystanie z usługi reprezentowania w urzędzie przez osoby trzecie.

Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US polega na:
1. Podpisaniu pełnomocnictwa z firmą reprezentującą.
2. Przygotowanie i złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego przez przedstawiciela.
3. Do wniosku dołącza się dowód zapłaty opłaty skarbowej.
4. Odbiór zaświadczenia przez przedstawiciela.
5. Wysyłka skanów dokumentacji do Klienta drogą elektroniczną.
6. Wysłanie oryginałów dokumentacji na podany adres.

Na zaświadczenie czeka się do 7 dni od jego złożenia.

Na pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w US mogą Państwo liczyć ze strony naszych specjalistów, którzy chętnie załatwią wszystkie sprawy urzędowe w Państwa imieniu z największą starannością i najszybciej jak to możliwe.

Usługi doradcze

W dzisiejszej dobie Internetu, automatyzacji i szeregu ofert podmiotów zewnętrznych świadczących usługi związane z prowadzeniem poszczególnych działów przedsiębiorstwa, a także kompleksowe porady i doradztwo przedsiębiorcy decydują się coraz częściej na skorzystanie z fachowej pomocy.

Aby odnieść sukces, właściciele muszą przeprowadzać schemat określonych działań i czynności, które będą miały na celu poprawienie efektywności, zoptymalizowanie kosztów oraz zapewnią właścicielowi jednostki gospodarczej wybicie się na tle konkurencji.

W tym przypadku nie da się jednak opierać od początku prowadzenia działalności na starych modelach i schematach, ponieważ rynek i zapotrzebowanie wciąż się zmienia.

Profesjonalne doradztwo, jakie świadczą firmy zewnętrzne posiada złożoną strukturę, ponieważ stosowane może być zarówno w obszarze marketingu, optymalizacji procesów czy wdrażania do biznesu nowych technologii.

Skorzystanie z usługi posiada wiele plusów – Klient może m.in. skorzystać z wysokiej jakości produktów, uzyskać pełną analizę działalności i konkurencji, a także rekomendacje działań, które pozwolą osiągnąć korzyści dla podmiotu gospodarczego w przyszłości.

Biuro księgowe na terenie Krakowa

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest bezpośrednio z czynnościami takimi, jak rzetelne przygotowywanie dokumentów, obliczanie podatków i świadczeń oraz księgowanie dokumentacji finansowej. Wszelkie transakcje biznesowe muszą zostać potwierdzone odpowiednimi fakturami, a te sporządza właśnie właściciel firmy. Odpowiednie prowadzenie księgowości to przede wszystkim rzetelność, odpowiedzialność, ale i znajomość prawa. Bez odpowiednich kompetencji sporządzanie dokumentów i rozliczanie należności może spowodować większe kłopoty, niż pożytek. Czas, jaki przedsiębiorca spędzić musi nad rozliczeniami może negatywnie wpływać na całą sytuację firmy.

W związku z tym przedsiębiorcy decydują się na usługę biura rachunkowego, któremu powierzona zostaje księgowość firmowa. Profesjonalista z zakresu rachunkowości w sposób rzetelny i kompleksowy przejmuje zadania związane z finansami i podatkami przedsiębiorstwa.

Współpraca z biurem rachunkowym to duża oszczędność czasu i pieniędzy. Siedzenie samodzielnie nad księgami rachunkowymi i studiowanie nowych przepisów to strata cennego czasu, który przedsiębiorca współpracujący z biurem rachunkowym poświęcić może na pozyskiwanie Klientów i rozwój firmy.