Księgowość spółki

Każdy przedsiębiorca, który posiada własną firmę zobowiązany jest do prowadzenia księgowości. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej wyróżnia się małą oraz pełną księgowość, a od sposobu ewidencji – internetową lub tradycyjną.

W przypadku prowadzenia uproszczonej księgowości przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji swoich operacji gospodarczych w sposób uproszczony. Do rozliczania użyć można podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Alternatywną opcją do nieskomplikowanej ewidencji finansów jest pełna księgowość, która opiera się na prowadzeniu ksiąg handlowych, pozwalających na wyliczenie zobowiązań podatkowych oraz ukazania pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa.

Ewidencje finansów można prowadzić tradycyjnie, w wersji papierowej samodzielnie lub zatrudniając księgową. Z reguły przy trudniejszych obliczeniach i dużej liczbie operacji w firmie, prowadzenie rozliczeń samemu jest praktycznie niemożliwe. Jeżeli właściciel firmy zamierza prowadzić księgowość internetową to do wyboru ma specjalistyczne programy komputerowe, w których oparciu wykonuje wszelkie obliczenia lub zlecenie tego działu w firmie profesjonalnemu biuru rachunkowemu, które również korzystają z technologii – zaletą tej opcji jest możliwość stałego wglądu w ewidencję finansową firmy, lecz bez możliwości nanoszenia zmian samodzielnie przez przedsiębiorcę.

Księgowość firm

To, jaki rodzaj księgowości będzie prowadził przedsiębiorca, może w znacznym stopniu zależeć od formy organizacyjno-prawnej i opodatkowania.

W niektórych przypadkach obowiązek rozliczania na podstawie pełnej księgowości może przestraszyć szczególnie początkujących przedsiębiorców.

Czynnikami decydującymi o zrezygnowaniu z samodzielnego prowadzenia rachunkowości np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest złożony system ewidencji, sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec roku działalności, a także znajomość stale zmieniających się przepisów prawnych.

Alternatywą tej opcji jest zatrudnienie biura rachunkowego lub skorzystanie z outsourcingu obsługi księgowej. W pierwszym przypadku rozwiązanie polega na wysyłaniu pocztą dokumentacji przedsiębiorstwa podmiotom zewnętrznym, które zajmują się wypełnianiem ksiąg, prowadzeniem ewidencji, sporządzaniem deklaracji oraz wystawianiu faktur.

Natomiast decydując się na księgowość internetową różnicą jest fakt, że wszelkie deklaracje i pisma przesyła się za pośrednictwem e-maila lub skanów, a przedsiębiorca ma ponadto stały wgląd i dostęp do informacji i danych. Wszelkie rozliczenia i ewidencje przeprowadzane są za pośrednictwem aplikacji internetowych i programów do tego przeznaczonych.

Obsługa kadrowo-płacowa firm

Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji firmy w sposób kompleksowy, dokładny, bezbłędny i w terminie to jedno z głównych zadań przedsiębiorcy. Jeżeli właściciel firmy spędza za dużo czasu na czynnościach związanych z pracownikami lub chce skupić się na rozwoju własnej firmy, to warto skorzystać z usługi outsourcingu.

Obsługa kadrowo-płacowa firm świadczy ofertę w postaci sporządzania sprawozdań, prowadzeniu kartotek akt osobowych, ewidencji i wynagrodzeń pracowników, naliczaniu wynagrodzeń, wystawianiu zaświadczeń, przeprowadzaniu czynności związanych z wystawianiem świadectw pracy, przekazywaniu dokumentacji do ZUS itp.

Z usługi korzystają zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa, szczególnie jeżeli właściciel posiada w firmie kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset pracowników. Ponadto ciągle zmieniające się przepisy oraz konieczność podnoszenia kwalifikacji księgowych w firmie – w tej sytuacji outsourcing jest dla właściciela biznesu rozwiązaniem tańszym oraz efektywniejszym. Zewnętrzny zespół zadba o wszelkie wynagrodzenia oraz zapewni kontrolę nad dokumentacją związaną z ZUS, dzięki czemu Klient może liczyć na fachowe doradztwo.

Biuro księgowe

Wielu przedsiębiorców woli powierzyć prowadzenie księgowości biurom rachunkowym, zamiast samodzielnie prowadzić rozliczenia. Decyzja związana z tym rozwiązaniem ma na celu przede wszystkim odciążenie właścicieli firm z wykonywania wielu biurokratycznych obowiązków.

Kompleksowa obsługa małych i średnich firm zostaje za każdym razem dostosowana indywidualnie do każdego Klienta, dzięki czemu wszelkie wymagania i potrzeby zostaną wzięte pod uwagę. Biuro księgowe stanowi także o wiele lepszą alternatywę niż zatrudnianie stacjonarnego księgowego. Przy rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej dla początkujących przedsiębiorców dużym problemem jest prowadzenie samodzielnie księgowości. Sporządzanie dokumentacji bez sprawdzenia specjalisty może skutkować błędami, które nałożyć mogą nawet kary finansowe na przedsiębiorców.

Skoro biura rachunkowe posiadają zalety takie, jak niższe koszty, oszczędność czasu i nerwów, dostęp do wiedzy, technologii oraz danych księgowych praktycznie 24 godziny na dobę to dlaczego nie warto powierzyć rachunkowości firmy na zewnątrz?

Zachęcamy do spróbowania, a obiecujemy że Państwo nie pożałują!

Firma księgowa

Kompleksowa firma księgowa, która oferuje pomoc w zakresie rachunkowości może być idealnym sposobem na prawidłowo i dobrze przeprowadzone ewidencje i zapisy operacji gospodarczych. Bardzo ważne jest, aby w każdej firmie nad finansami pełniła kontrolę osoba, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

W każdym rodzaju działalności, niezależnie od przedmiotu istotnego aspektu jest odpowiedzialne, terminowe i sprawdzalne dokonywanie badań umożliwiających np. poprawienie efektywności procesów wewnętrznych firmy.

Księgowość w formie outsourcingu zajmować się może prowadzeniem ksiąg, obliczaniem podatków, sporządzaniem sprawozdań i deklaracji, a także stałym kontaktem z organami podatkowymi i Urzędami Skarbowymi. Nasza firma księgowa z doświadczeniem i profesjonalizmem podchodzi do indywidualnych potrzeb Klienta. Dostosowujemy zakres naszych czynności do prowadzonej działalności i jej księgowości, dzięki czemu gwarantujemy bezpieczeństwo oraz przeprowadzamy badania, które mają na celu poprawienie działów i procesów firmy.

Uproszczone formy księgowości

Uproszczona księgowość może być prowadzona aż na trzy różne sposoby. Przedsiębiorcy mają do wyboru trzy jej formy, spośród których muszą wybrać tę najbardziej optymalną.

1. Ryczałt ewidencjonowany

W tej formie nie uwzględnia się żadnych kosztów, nie można ich odliczyć. Przedsiębiorca płaci stałą stawkę od całości przychodu. Jest to forma, która sprawdza się tylko w wybranych przypadkach, jest ona dostępna również tylko dla wybranej części przedsiębiorców.

2. Karta podatkowa

Formę tę mogą wybrać tylko niektóre formy prawne działalności. Stawka podatku w przypadku karty podatkowej uwarunkowana jest wielkością miejscowości, w której działalność jest prowadzona oraz liczby zatrudnianych pracowników i odczytuje się ją z tabeli, niezależnie od przychodu.

3. Księga przychodów i rozchodów

Jest to najbardziej popularna forma, w której podatek płaci się od osiągniętych zysków i rozlicza się według skali podatkowej lub za pomocą podatku liniowego.

W wyborze formy opodatkowania może pomóc biuro rachunkowe, które przedstawi zalety i wady wszystkich wyżej wymienionych opcji oraz wskaże tę najbardziej korzystną.

Doradztwo finansowe

Każdy przedsiębiorca, który planuje założenie firmy zapewne posiada wiele istotnych pytań i nieścisłości, które powinny być wyjaśnione, aby mógł w pełni poprawnie i bezpiecznie prowadzić działalność.

Pierwszą kwestią, która już może sprawiać zakłopotanie jest wybór formy organizacyjno-prawnej, od której zależeć może sposób prowadzenia księgowości, forma opodatkowania itp..

Wybranie odpowiedniego rodzaju jednostki gospodarczej powinno być dokonane w oparciu o to, jaką działalność zamierza prowadzić przedsiębiorca.

Ważne jest również kto i w jaki sposób prowadzić będzie rozliczenia firmy, ponieważ w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na właściciela nałożony został obowiązek sporządzania sprawozdań rocznych i prowadzenia pełnej księgowości, co może być niezwykle trudne dla początkującego przedsiębiorcy.

W tym przypadku może korzystniejszym rozwiązaniem będzie zatrudnienie księgowej lub skorzystanie z usług biura rachunkowego. Wiele spraw rozwiązanych musi być w oparciu o wiedzę i doświadczenie, dlatego doradztwo finansowe może być dobrą decyzją, jeżeli osoba nie posiada wiedzy na temat prowadzenia spółki, a nie chce również generować kosztów.

Efektywność firmy składa się z procesów i działów wewnętrznych przedsiębiorstwa, dlatego bardzo istotne jest jak będą działały poszczególne struktury jednostki gospodarczej.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy na konsultację z naszymi ekspertami, którzy poświęcą Państwu czas i przedstawią nawet najbardziej zawiłe kwestie w taki sposób, aby mogli Państwo bez stresu prowadzić własną działalność.

Obowiązki podatkowe

Obowiązek podatkowy to powinność przymusowej zapłaty zwanej inaczej świadczeniem pieniężnym. Zdarzeniem takim może być np. uzyskanie dochodu, nabycie spadku czy sprzedaż mieszkania. To, kiedy powstaje i na kim ciąży obowiązek podatkowy reguluje prawo podatkowe. Przykładowo, w podatku od czynności cywilnoprawnych to strony będą obciążone kwotą. Przymus zapłaty jest solidarny zarówno dla osób fizycznych, prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, a nawet na spółkach.

Do podstawowych obowiązków płatnika należy obliczanie należnego podatku i uiszczenie opłaty właściwemu organowi podatkowemu w określonym terminie

Nie każdy przedsiębiorca umie sobie jednak poradzić z ewidencją finansów. Coraz więcej firm proponuje pomoc w zakresie podatków, aby odciążyć właściciela firmy.

Nasze biuro świadczy usługi m.in. w zakresie wypełniania dokumentów, optymalizacji podatkowej, doradztwa w zakresie ewidencji kosztów dla firm. Ponadto, oferujemy możliwość spotkania osobistego, konsultacji telefonicznie lub przez e-mail, dzięki czemu Klient bez wychodzenia z domu może otrzymać kompleksowe i profesjonalne porady.

Internetowa księgowość

Każdy przedsiębiorca, który wypełnia obowiązki swojej firmy, świadomy jest jak dokładnie i rzetelnie dział księgowości powinien być prowadzony. Ważne jest, aby ewidencja była wykonywana sumiennie i profesjonalnie, w przeciwnym przypadku błędy mogą prowadzić do nakładania na osobę fizyczną kar grzywny.

W dobie Internetu powstały programy księgowe, które są propozycją dla przedsiębiorców ceniących sobie wygodę i swobodę działania. Połączenie oprogramowania np. ze wsparciem specjalistów od księgowości to usługa, z której skorzystać może każdy właściciel firmy.

Możliwość zlecenia firmie zewnętrznej ewidencji finansów firmy, pozwala przedsiębiorcy ograniczyć obowiązek związany ze znajomością stale zmieniających się przepisów, dokonywaniem rozliczeń, sporządzaniem sprawozdań na koniec roku działalności itp..

Klient, który wynajmie profesjonalne biuro rachunkowe będzie posiadał bez obowiązku wychodzenia z domu stały dostęp do aplikacji, w której wykonywane będą wszelkie operacje finansowe firmy. Ponadto, internetowa księgowość jest zdecydowanie tańszą usługą, niż w przypadku formy tradycyjnej.

Księgowość uproszczona

Z księgowości uproszczonej skorzystać mogą spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody ze sprzedaży towarów i produktów nie przekroczyły za poprzedni rok obrotowy 2 miliony euro.

KPiR to ewidencja służąca do wpisywania przychodów i rozchodów, czyli kosztów. Na jej podstawie ustalany jest dochód podlegający opodatkowaniu. Przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać podatek od kwoty wypracowanego dochodu, który może być obliczony na zasadach ogólnych w oparciu o stawki 18% i 32% lub liniowo w wysokości 19%.

Uproszczona księgowość jest łatwa w prowadzeniu i mało kosztowna. Z Urzędem Skarbowym rozliczać można się za pomocą karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego lub Księgi Przychodów i Rozchodów.

Ryczałt ewidencjonowany to forma, z której skorzystać może niewielka grupa przedsiębiorców. Należny podatek płaci się od osiąganych przychodów, brak jest natomiast możliwości odliczenia tzw. kosztów. Stawki wynoszą 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20% w zależności od przedmiotu opodatkowania.

W przypadku karty podatkowej brak jest obowiązku prowadzenia księgowości oraz składania deklaracji PIT w tradycyjnej formie. Należny podatek jest stosunkowo niski i zależny od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych osób w firmie oraz liczby mieszkańców gminy.