Księgowość prowadzona przez biuro rachunkowe

Prowadzenie księgowości to nieodzowny obowiązek każdej firmy. Niestety jest to zagadnienie niezwykle problematyczne. Wymaga szerokiego zakresu wiedzy z zakresu prawa podatkowego, jak również nieustannego śledzenia zmian zachodzących w tych przepisach. Mając na uwadze te zagadnienia jak również to, że wszelkie błędy w firmowych rozliczeniach wiążą się z poważnymi konsekwencjami ze strony fiskusa większość przedsiębiorców decyduje się skorzystać z usług profesjonalistów. W tym celu zazwyczaj zwracają się do biur rachunkowych, ponieważ prócz pełnego profesjonalizmu i poprawności pozwalają one znacznie ograniczyć koszty związane z prowadzeniem księgowości.

Jako, że biuro wszelkich obowiązków dopełnia z własnej siedziby nie ma konieczności zapewniania mu osobnego miejsca pracy w firmie. Przedsiębiorca nie musi również opłacać jego składek ubezpieczeniowych, do czego byłby zmuszony w przypadku etatowego zatrudnienia księgowego.

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi z zakresu outsourcingu księgowego. Jeśli są Państwo zainteresowani, zachęcamy do kontaktu.

Księgowa w Warszawie

Zastanawiali się kiedyś Państwo nad tym co daje profesjonalna obsługa księgowa przedsiębiorstwa? Księgowa w Warszawie oferuje najlepsze rozwiązania, które są w stanie zagwarantować Państwu prawidłowy rozwój firmy, który będzie stanowił najlepszą drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Warto się zapoznać z ofertą jaką proponuje zatrudniona przez nas księgowa w Warszawie, wachlarz usług jest szeroki i każda nawet najmniejsza firma z pewnością znajdzie odpowiadający jej zakres usług. Czujne oko eksperta przy prowadzeniu ksiąg Pańskiego przedsiębiorstwa zapewni porządek i ułatwi funkcjonowanie firmy, a doradztwo w kwestiach finansowych rozwiąże wszystkie nasuwające się pytania i wątpliwości.

Wieloletnie doświadczenie jakie posiada nasza księgowa w Warszawie pozwala stworzyć indywidualne systemy księgowości, które będą gwarancją na harmonijne działanie małych, jak i ogromnych firm, które generują dużą liczbę dokumentów i zatrudniają wielu pracowników. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest również controlling, który daje możliwość monitorowania wszystkich istotnych obszarów przedsiębiorstwa i jest coraz częściej wybieraną opcją z zakresu usług księgowych.

Sporządzanie RZiS

Rachunek zysków i strat stanowi jeden z podstawowych elementów sprawozdania finansowego, do którego opracowywania zobligowani są wszyscy przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość w swojej firmie. Ukazuje on ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz informuje o efektywności i rentowności poszczególnych segmentów działalności. RZiS stanowi swoistego rodzaju podsumowanie przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest ukazanie stopnia zdolności danego podmiotu gospodarczego do samofinansowania i generowania zysków.

Treść i układ rachunku zysków i strat w państwach Unii Europejskiej określa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r.

W większości firm sporządzaniem RZiS zajmuje się biuro rachunkowe lub księgowa, która na co dzień zajmuje się prowadzeniem bieżącej ewidencji księgowej.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie prowadzenia księgowości lub sporządzania rachunku zysków i strat, nasza firma serdecznie zaprasza do współpracy.

Ile kosztuje obsługa księgowa małej firmy?

Przedsiębiorcy prowadzący niewielką działalność gospodarczą, szczególnie na samym początku, mają ograniczone środki finansowe dlatego bardzo często dzwonią do firm takich, jak nasza i pytają ile kosztuje obsługa księgowa małej firmy, jaki koszt poniosą jeśli zdecydują się na współpracę.

Czynników warunkujących cenę usług księgowych jest bardzo dużo. Do najważniejszych z nich należą liczba dostarczanych do biura dokumentów do zaksięgowania, liczba zatrudnianych pracowników i rodzaj stosunku pracy, na podstawie którego zostali oni zatrudnieni.

Szukając firmy, która przejmie obowiązki z zakresu prowadzenia niewielkiej firmy, warto zadbać o to, aby miała ona elastyczny cennik oraz szczegółowe przedziały cenowe. Warto poszukać biura, które inną cenę proponuje dla firm dostarczających 10 dokumentów, a inną dla firm dostarczających 20. Pozwala to w znacznym stopniu ograniczyć koszty. Przedsiębiorca korzystający z usług biura oferującego elastyczny cennik płaci tylko za te usługi, z których faktycznie skorzystał.

Biuro rachunkowe dla małej firmy

Nawiązanie współpracy z elastycznym biurem rachunkowym to rozwiązanie idealna dla każdego przedsiębiorcy. Możliwość dostosowania oferty do swoich potrzeb, wielkości oraz specyfiki prowadzonej przez siebie działalności często stanowi sposób na dokonanie znaczących oszczędności w firmie i redukcji kosztów.

Biuro, które wycenia swoje usługi na podstawie liczby dokumentów swoich klientów oraz zatrudnianych w ich firmach pracowników, czyli w zasadzie wielkości firmy, oraz posiada elastyczny cennik może zaoferować naprawdę korzystne warunki i przystępną ofertę. Elastyczność cennika polega na braku narzucania z góry określonych cen i konieczności deklarowania liczby dostarczanych dokumentów. Jeżeli przedsiębiorca w danym miesiącu dostarczy mniej dokumentów, poniesie mniejsze koszty z tytułu prowadzenia księgowości. Co ważne, biura dostosowane do potrzeb małych przedsiębiorców często oferują również rabaty i niższe opłaty w miesiącach, w których nie ma żadnych dokumentów do zaksięgowania.

Sporządzanie bilansu

Bilansem nazywamy zestawienie aktywów i pasywów danej jednostki, sporządzane na początek i koniec (bilans otwarcia i bilans zamknięcia) roku obrachunkowego w podmiotach gospodarczych zobligowanych do prowadzenia księgowości w pełnej jej formie. W bilansie stanowi jeden z podstawowych elementów sprawozdania finansowego. Określone i przedstawione zostają w nim składniki majątku przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania.

Bilans inaczej nazywa się często „sprawozdaniem z sytuacji finansowej” firmy, musi on charakteryzować się zupełnością, przejrzystością, rzetelnością, ciągłością i sprawdzalnością. Bilans powinien zawierać informacje dotyczące wszystkich zdarzeń gospodarczych, prezentować dane zgodnie z rzeczywistym stanem w sposób przejrzysty i umożliwiać zanalizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w danym momencie. Bilans zamknięcia jednego okresu powinien stanowić bilans otwarcia kolejnego.

Sporządzenie bilansu najlepiej powierzyć wyspecjalizowanemu biuru rachunkowemu.

Reprezentacja przed urzędami

Wielu przedsiębiorców, którzy chcą osiągnąć sukces, decyduje się na współpracę z biurem rachunkowym, aby móc bezpiecznie skoncentrować się na rozwoju firmy. Często zdarza się, że ta współpraca może okazać się być bardzo korzystna i przynieść pozytywne skutki.

Prowadzenie księgowości firmy związane jest z ogromem obowiązków. Wiele z nich muszą zostać załatwione w odpowiednich urzędach i we właściwym czasie. Załatwianie urzędowych obowiązków kojarzone jest najczęściej z długimi kolejkami oraz masą formalności. Oferowana przez nas usługa – reprezentacja przed urzędami – jest powierzeniem księgowości w ręce ekspertów. My wypełnimy oraz dostarczymy wszystkie dokumenty, a przedsiębiorca może spokojnie zająć się ulepszaniem swojej firmy.

Reprezentacja przed urzędami oraz instytucjami to rozsądne rozwiązanie, szczególnie dla przedsiębiorców stawiających na sukces. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Urząd Skarbowy już nie będzie taki straszny. My bierzemy na siebie wszystkie z nim związane sprawy. Państwo muszą tylko nawiązać współpracę.

Zakres obowiązków księgowej

Wielu przedsiębiorców pomimo tego, iż rozwiązanie to staje się coraz mniej aktualne, nadal zatrudnia księgową na etat. Opcja ta wiąże się z wyższymi kosztami niż współpraca z biurem rachunkowym, ponieważ wymaga ponoszenia opłat z tytułu zatrudnienia, wyposażenia stanowiska pracy i zakupu programów księgowych, jednak starsi przedsiębiorcy, stawiający na tradycyjne rozwiązania, nadal się na nią decydują.

Zakres obowiązków księgowej w firmie zależy przede wszystkim od dwóch podstawowych czynników.

Pierwszym z nich są umiejętności i wiedza samej księgowej. Jeżeli posiada ona doświadczenie i odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, jest w stanie zaoferować kompleksową obsługę, jeśli nie jest – będzie oferować tylko podstawowe usługi.

Kolejnym z czynników są oczywiście potrzeby i wymagania samego przedsiębiorcy. Wiele elementów składających się na księgowość, wiele czynności księgowych nie jest obowiązkowa, może być jednak sporządzana na życzenie właściciela obsługiwanego podmiotu.

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza to część rachunkowości służąca potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczając danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących i rozwojowych oraz informacji, które pozwalają na podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych, planistycznych i kontrolnych poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury

Według Międzynarodowej Federacji Rachunkowości, rachunkowość zarządcza jest systemem gromadzenia, agregacji, klasyfikacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych wspomagających kierownictwo przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji i kontroli ich realizacji.

Do funkcji tego rodzaju rachunkowości możemy zaliczyć funkcję planistyczną, kontrolną, organizacyjną, komunikacyjną.

Rachunkowość zarządcza jest bardzo istotna, ponieważ dostarcza istotnych danych na temat firmy. Warto zadbać o to, aby była prowadzona w odpowiedni, rzetelny oraz profesjonalny sposób.

Doradztwo podatkowe

Usługa, jaką jest doradztwo podatkowe, w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Coraz częściej przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą decydują się na sporadyczne konsultacje lub stałą współpracę z doradcą.

Jest to szansa na zmniejszenie obciążeń, dzięki skutecznej optymalizacji podatkowej oraz szansa na dokonanie wyboru najbardziej opłacalnej formy opodatkowania.

W ramach doradztwa podatkowego świadczonego przez biura rachunkowe, przedsiębiorcy mają szansę skorzystać z szeregu usług, takich jak na przykład:
– udzielanie porad w zakresie obowiązków podatkowych,
– reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej,
– analiza obciążeń podatkowych i ich optymalizacja,
– prowadzenie ewidencji do celów podatkowych,
– sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
– analiza umów w kontekście zobowiązań podatkowych.

Rozważając opcję skorzystania z wyżej wymienionych usług, warto mieć na uwadze, że doradztwo podatkowe to skuteczny sposób na redukcję kosztów związanych z prowadzeniem własnej firmy.