Usługi księgowe dla firm

Im więcej firm, tym więcej przedsiębiorców. A co za tym idzie? Im więcej przedsiębiorców, tym więcej biur rachunkowych świadczących usługi księgowe dla firm. Czy warto zaufać im i powierzyć księgowość? Tak, jeżeli owi eksperci posiadają odpowiednie wykształcenie. To bardzo ważne, aby stosowane rozwiązania w firmie Klienta były poparte wieloletnim doświadczeniem oraz aktualną wiedzą na temat obowiązujących przepisów prawnych.

Od lat istniejemy na rynku i pomagamy przedsiębiorcom. Dobrze wiemy, że prowadzenie firmy przy jednoczesnym zajmowaniu się księgowością może okazać się niekorzystne w skutkach. Z tego powodu staramy się stworzyć ofertę, która będzie spełniała oczekiwania Klientów. Usługi księgowe, kadrowo-płacowe, możliwość konsultacji z zakresie prawa oraz podatków – to wszystko otrzymają Państwo decydując się na współpracę z naszym biurem.

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły oferty, zapraszamy do kontaktu. Nasi doradcy odpowiedzą na wszelkie pytania, co z pewnością pozwoli podjąć korzystną decyzję. Zapraszamy do współpracy. Satysfakcja Klienta jest naszym sukcesem!

Koszty prowadzenia pełnej księgowości

Pełna księgowość jest prowadzona w wielu firmach. Do jej prowadzenia zobowiązane są głównie średnie oraz duże przedsiębiorstwa oraz także mniejsze jednostki, gdy prowadzą swoją działalność w formie przedsiębiorstwa, zobowiązującej do prowadzenia pełnej księgowości.

Koszty prowadzenia pełnej księgowości bywają bardzo zróżnicowane. Wpływ na to ma wiele czynników. Cena zależeć może od liczby dokumentów do księgowania, wielkości zatrudnienia czy rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności. Na koszty prowadzenia pełnej księgowości wpływ ma także to, kto zajmuje się jej prowadzeniem. Jeżeli swoją księgowość prowadzi sama firma i zatrudnia w tym celu pracownika, koszty prowadzenia pełnej księgowości są znacznie większe. Zatrudnienie księgowego wiąże się z wydatkami w wysokości kilku tysięcy złotych miesięcznie oraz zakupami wymaganego wyposażenia księgowego.

Koszt prowadzenia pełnej księgowości jest znacznie niższy, kiedy jej prowadzeniem zajmują się specjaliści z biura rachunkowego. Przedsiębiorca z tytułu zlecenia księgowości ponosi stałą opłatę za usługi księgowe, zależącą między nimi od liczby dokumentów i liczby zatrudnionych. Porównując ją do kosztów zatrudnienia pracownika jest ona znacznie niższa.

Usługi księgowe

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej bardzo istotne okazuje się korzystanie z usług księgowych. Rozliczenia podatkowe, a także prowadzenie firmowej dokumentacji jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Problematyka tych zabiegów, a przede wszystkim konsekwencje wynikłe z jakichkolwiek nieprawidłowości sprawiają, że większość przedsiębiorców decyduje się na outsourcing księgowy, a więc zlecenie tych działań jednostkom z zewnątrz.

Do podstawowych usług świadczonych przez biura księgowe należy:
– prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
– prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów,
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– prowadzenie ksiąg handlowych i rachunkowych,
– rozliczenia i optymalizacja podatkowa,
– doradztwo z zakresu prawa podatkowego.

Nasza firma świadczy usługi z zakresu prowadzenia firmowej księgowości. Zrzeszamy grono wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny księgowości, aby zapewnić Państwa finansom prawidłowość, która automatycznie rzutuje na poprawne relację z Urzędem Skarbowym.

Pełna księgowość

Pełna księgowość to bardzo zaawansowana forma opodatkowania. Do jej prowadzenia zobowiązane są przedsiębiorstwa, których roczny obrót przekroczył 800 tysięcy euro. Niezależnie od osiągniętego zysku w sposób ten rozliczać muszą się także osobowe spółki kapitałowe, takie jak spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz partnerska.

Głównym minusem związanym z tą forma opodatkowania jest konieczność rejestrowania nawet najdrobniejszych operacji przedsiębiorstwa.
Podmioty te obowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, zmuszone są też do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, inwentaryzacji realnego stanu aktywów i pasywów, a także sporządzania sprawozdań finansowych oraz gromadzenia dokumentacji księgowej.

Problematyka tych czynności sprawia, że duże korporacje przeważnie decydują się na przekazanie opieki nad swoimi aktami profesjonalnym biurom księgowym.
Ich doświadczenie oraz duża wiedza z zakresu rachunkowości pozwala bowiem na sprawne i bezpieczne prowadzenie działalności.

Sporządzanie sprawozdania finansowego

Do obowiązku każdego przedsiębiorcy, w którego firmie prowadzi się pełną księgowość należy sporządzanie sprawozdania finansowego pod koniec każdego roku obrachunkowego. Sprawozdanie finansowe wykonuję się między innymi, by wykazać osiągnięty w danym okresie sprawozdawczym wynik z działalności gospodarczej oraz określić bieżący stan finansowo-majątkowy przedsiębiorstwa. Aby to osiągnąć należy zamknąć księgę rachunkową, na podstawie której będzie możliwe sprowadzanie sprawozdania finansowego.

W skład sporządzanego sprawozdania muszą obowiązkowo wejść dwa, bardzo ważne dokumenty. Są nimi bilans i rachunek wyników. Bilans stanowi zestawienie składników majątku i źródeł jego finansowania, wykazujące ich wartość. Zgodnie z nadrzędną zasadą rachunkowości wartość pasywów (źródeł finansowania majątku) oraz aktywów (majątku) musi być sobie równa. Drugim dokumentem obowiązkowo wchodzącym w skład sprawozdania finansowego jest rachunek wyników, zwany także rachunkiem zysków i strat. Określa on osiągnięty w danym roku wynik z działalności, wykazując osiągnięte przez jednostkę przychody i poniesione koszty oraz zapłacony podatek dochodowy.

W skład sprawozdania finansowego wchodzą również inne dokumenty, co zależne jest od tego jaka jednostka sporządza sprawozdanie. Tymi elementami mogą być na przykład: rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym lub informacja uzupełniająca do bilansu.

Doradcy księgowi

Możliwość rejestracji firmy przez internet, mnogość ofert związanych z outsourcingiem w zakresie rozpoczynania prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz coraz większa chęć osiągania sukcesu, sprawia że doradcy księgowi mają pełne ręce pracy.

Aktualnie firmę założyć, czy też nabyć za prawą jej zakupu, może w zasadzie każdy. Problem tkwi jednak w skutecznym nią zarządzaniu oraz dopełnianiu wszelkich formalności jakie przede wszystkim wiążą się z prowadzeniem rachunkowości podmiotu gospodarczego. Często przedsiębiorcy nie mają pojęcia jak złożonym zagadnieniem jest księgowość firmy, nie posiadają także wiedzy umożliwiającej im właściwe prowadzenie ewidencji księgowej. Z pomocą przychodzą im doradcy księgowi, którzy udzielając porad dotyczących wyboru formy opodatkowania, sposobu prowadzonej księgowości czy polityki rachunkowości. Służą swoją pomocą udzielając kompleksowego wsparcia w zakresie merytorycznym lub udzielając porad, udzielając doraźnego wsparcia w sytuacji nagłych trudności.

Biura rachunkowe Kraków

Kraków jest miastem pełnym przedsiębiorców. W obecnych czasach działalności gospodarczych tworzy się coraz więcej i więcej, ponieważ brakuje miejsc pracy, a własny biznes wydaje się być szansą na zawodowy sukces. Wraz ze wzrostem liczby przedsiębiorstw, przybywa również biur rachunkowych chętnych do pomocy nieznającym się na księgowości początkującym przedsiębiorcom. Biur czyhających na Klienta jest wiele, jednak ile z nich jest wartych uwagi? Zanim nawiążemy współpracę z jedną z takich kancelarii, warto przekonać się, czy jest ona profesjonalna i czy na pewno możemy jej zaufać.

Biuro rachunkowe które prowadzimy, z pewnością spełni Państwa wymagania, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Istniejemy już od wielu lat, a nasi księgowi posiadają duże doświadczenie oraz oczywiście potrzebne wykształcenie. Indywidualnie traktujemy każdego Klienta, który zgłosi się do nas po pomoc z rachunkowością. Współpracujemy nie tylko z przedsiębiorstwami z Krakowa. Zgłaszają się do nas również firmy z pozostałych regionów Polski, ponieważ wiedzą, że oferujemy również kontakt online. Bezpośrednia wizyta w biurze nie jest konieczna!

Księgowość dla firmy

Prowadzenie dokumentacji firmowej stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy. Katalogowanie zdarzeń gospodarczych jest nader istotne, ponieważ to na ich podstawie firma rozlicza się z państwem.

Prowadzenie księgowości należy jednak do czynności problematycznych. Wpływają na to przede wszystkim nieustannie modyfikowane przepisy polskiego prawa, bowiem za nawet najdrobniejsze przeoczenia z ich tytułu wyciągnięte zostaną konsekwencje, najczęściej w postaci obciążenia finansowego.

Wielu przedsiębiorców decyduje się na outsourcing księgowy, czyli przekazanie opieki nad własną dokumentacją specjalistycznym jednostkom. W tego typu usługach specjalizuje się nasza firma. Oferujemy profesjonalną opiekę księgową dla małych i dużych firm.

Prowadzimy księgi handlowe, dokumentację kadrowo-płacową, zajmujemy się optymalizacja podatkową, a także doradztwem z ich zakresu. Wpływamy na poprawę stosunków z Urzędem Skarbowym. Dodatkowo, w razie konieczności oferujemy także reprezentowanie przedsiębiorstwa przed organami państwowymi.

Księgowość dla małych firm

U większości małych przedsiębiorców rozliczanie z urzędami odbywa się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Jest to prosta ewidencja, która pozwala na zapisywanie zdarzeń gospodarczych (przychodów i kosztów) zachodzących w firmie.

Dzięki prowadzeniu księgi możliwe jest wyliczenie kwoty zaliczki na podatek dochodowy. Z PKPiR, czyli tzw. małej księgowości mogą korzystać m.in. przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy spełnią dwa warunki:

– przychód z działalności w poprzednim roku nie przekroczył 1,2 mln euro,
– przedsiębiorca opodatkowany jest na zasadach ogólnych – 18 i 32 % lub liniowo – 19 %.

Przedsiębiorca, który osiągnął przychody za ubiegły rok przekroczyły 1,2 mln euro, zobowiązany jest prowadzić pełną księgowość. Może on także zdecydować się na prowadzenie ksiąg rachunkowych, nie przekraczając wspomnianego limitu. Jednak nie często się to zdarza, ponieważ pełna księgowość wiąże się z większymi kosztami niż prowadzenie księgowości w formie PKPiR.

Księgowość spółki komandytowo – akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna to osobowa forma prowadzenia działalności, w której za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony odpowiada przynajmniej jeden wspólnik, tzw. komplementariusz, a co najmniej jeden ze wspólników jest akcjonariuszem.
Spółka ta pozwala na prowadzenie szerokiego zakresu działalności gospodarczej, gdyż dysponuje ona kapitałem zakładowym o minimalnej wartości 50 tysięcy złotych.

Spółka komandytowo-akcyjna zobowiązana jest do prowadzenia księgowości pełnej. Jest to zaawansowana forma opodatkowania przedsiębiorstw, która wymaga między innymi prowadzenia ksiąg rachunkowych i handlowych. Dodatkowo w jej ramach konieczne jest sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawdzanie stanu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Mając na uwadze problematykę tych zabiegów konieczne do jej prowadzenia jest wynajęcia biura rachunkowego, które w rzetelny i kompetentny sposób zadba o dokumentację przedsiębiorstwa, a także jego prawidłowe stosunki z Urzędem Skarbowym.
W tym celu pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z usług naszej firmy.