Usługi księgowe Kraków

Kraków jest jednym z największych miast Polski, znanych nie tylko z zabytków i pięknej historii. To również centrum biznesu i outsourcingu! To w tym mieście znajdują się największe firmy outsourcingowe w Polsce, w tym także liczne biura rachunkowe, specjalizujące się w wielu usługach finansowych dla firm.

Usługi księgowe są na ogół podstawową ofertą wielu krakowskich biur rachunkowych, ponieważ w zakresie usług tych firm można znaleźć:
usługi z zakresu obsługi kadr i płac,
doradztwo podatkowe i prawne,
usługi z zakresu rozliczeń podatkowych.

To jednak nie wszystko dobre biura rachunkowe są w stanie zaoferować również inne bardziej specjalistyczne usługi jak reprezentacja przed organami podatkowymi.

Usługi księgowe biur rachunkowych z Krakowa to z pewnością znakomity wybór dla każdego prowadzącego działalność gospodarcza nie tylko na terenie Krakowa. Wiele z usług księgowych jest dostępnych na terenie całego kraju, dzięki świadczeniu ich zdalnie.

Kompleksowe usługi księgowe

Wielu przedsiębiorców ma problem z prowadzeniem księgowości w taki sposób, aby dostarczała rzetelnych i konkretnych informacji. Coraz więcej z nich mając na uwadze dobro swojej firmy decyduje się na usługi biur rachunkowych. Dlaczego?

Specjaliści biur rachunkowych mają na co dzień do czynienia z prawem gospodarczym czy też podatkowym. Prowadzą wiele spraw przedsiębiorców, co pozwoliło im zdobyć odpowiednie doświadczenie, które wykorzystują w pełni. Nasza firma działa na rynku od lat. Z dnia na dzień poszerza się grono przedsiębiorców decydujących się na nasze usługi. W naszym pakiecie znajdą Państwo usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe. Wiemy o tym, że niektóre problemy pojawiają się nagle. Z tego powodu oferujemy także możliwość konsultacji z adwokatem lub księgową.

Jeżeli są Państwo zainteresowani świadczonymi przez nas usługami to zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy szczegóły oferty. Postaramy się odpowiedzieć na pytania. Zapraszamy.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o.

Prowadzenie księgowości w spółkach nie opiera się na wolnym wyborze, a jest następstwem obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z nimi to w jaki sposób w danej spółce prowadzi się księgowość zależy od tego, jakie spółka osiąga obroty i w jakiej formie funkcjonuje.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o., jednej z najpopularniejszych form prowadzenia przedsiębiorstw odbywa się w formie pełnej. Niestety prowadzący tego rodzaju spółki nie mają możliwości wyboru innej formy księgowości niż księgi rachunkowe. Stanowi o tym jednogłośnie ustawa o rachunkowości.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. nie jest łatwe z powodu tego, że są to akurat księgi rachunkowe. Dlatego w większości takich spółek księgowością zajmują się biura rachunkowe lub zatrudnieni księgowi. Niestety zatrudnienie księgowego nie jest dla firmy tanie, a znacznie lepszą jakość obsługi zapewnia jej biuro rachunkowe.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. najlepiej zlecić profesjonalistom z biura rachunkowego. Dodatkowym atutem tego rozwiązania oprócz kompleksowej obsługi jest atrakcyjna cena.

Prowadzenie pełnej księgowości

Wiele przedsiębiorstw nie ma możliwości korzystania z ułatwionej formy księgowości, np. KPiR, co utrudnia prowadzenie działalności i zwiększa ponoszone koszty. Trzeba przyznać, że pełna księgowość jest wyjątkowo trudnym i rozbudowanym systemem księgowości, który wymaga posiadania dużej wiedzy i umiejętności księgowej oraz posiadania odpowiednich programów finansowo-księgowych.

Prowadzenie pełnej księgowości to również znacznie większe obowiązki przedsiębiorcy względem organów podatkowych i innych instytucji państwowych. Jednym z nich jest sporządzanie sprawozdania finansowego, dokumentu określającego stan finansów i majątku firmy oraz osiągnięty w danym roku wynik z działalności.

W celu prowadzenia pełnej księgowości należy w firmie założyć księgę rachunkową, która będzie się składać z dziennika księgowego, kont syntetycznych oraz analitycznych, zestawień obrotów i sald tych kont oraz wykazu składników aktywów i pasywów jednostki gospodarczej. Oczywiście prowadzenie księgi rachunkowej inaczej niż w systemie księgowym jest prawie nie możliwe.

Prowadzenie pełnej księgowości w przedsiębiorstwa jest trudne i kosztowe, ale nie z pomocą naszego biura rachunkowego! Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Prowadzenie uproszczonej rachunkowości

Obowiązkiem każdego nowo powstałego przedsiębiorstwa jest prowadzenie księgowości. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa prowadzenie księgowości odbywa się na innych zasadach. Podstawową różnicą w prowadzeniu księgowości w jednostkach gospodarczych jest metoda księgowości.

Metody prowadzenia księgowości w firmach są dwie. Pierwsza z nich to pełna rachunkowość, obowiązująca głównie w średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz spółkach kapitałowych. Drugą jest natomiast uproszczona księgowość obowiązująca w niewielkiej liczbie jednostek gospodarczych, co wynika z przepisów podatkowych.

Prowadzenie uproszczonej księgowości ma dużo zalet, szczególnie dla mikro przedsiębiorstw. Jednostki te mogą (w miarę obowiązujących przepisów) prowadzić uproszczoną księgowość w formie:
– Karty podatkowej,
– Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
– Podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Najłatwiejszą pośród tych form jest karta podatkowa, prowadzona głównie w małych zakładach rzemieślniczych. Kolejną prostą formą prowadzenia uproszczonej księgowości jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast standardowo wybieraną formę prowadzenia uproszczonej rachunkowości jest KPiR.

Na czym polega prowadzenie księgowości

Potrzebujesz pomocy odnośnie prowadzenia księgowości, zastanawiasz się na czym może polegać obsługa księgowa w Twojej firmie? W jaki sposób prowadzić i ewidencjonować wszystkie zaistniałe operacje gospodarcze? Poznaj odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania!

Obsługa księgowa polega na stałym i bieżącym kontrolowaniu stanu finansowego firmy, jest swego typu działaniem dążącym do wydajniejszego gospodarowania czasu pracy połączonego z osiąganiem lepszych wyników gospodarczych. Obsługa księgowa świadczona w dużej mierze jest przez profesjonalne biura rachunkowe, które zajmują się wszystkimi formalnościami związanymi ze sprawami księgowymi. Podmiot gospodarczy może prowadzić księgowość w formie pełnej bądź uproszczonej. Przy wyborze księgowości pod uwagę bierze się osiągane przychody oraz rodzaj prowadzonej działalności, czy to w formie spółki z o.o. bądź komandytowej.

Jednostka gospodarcza zobowiązana jest ewidencjonować KAŻDĄ zaistniałą operację gospodarczą bez względu na to czy jest ona kosztem, czy przychodem. To właśnie na podstawie osiąganych wyników określa się efektywność działalności.

Każdy przedsiębiorca wie jak bardzo ważna jest księgowość. Ty także zastanów się, jaki sposób jej prowadzenia byłby dla Ciebie najodpowiedniejszy.

Prowadzenie księgowości w spółce

W każdej spółce księgowość można prowadzić na różne sposoby. Jest to oczywiście uogólnienie, gdyż to przepisy określają w jakiej spółce, jak forma księgowości jest dopuszczalna.

Istnieją dwie główne formy prowadzenia rachunkowości finansowej – forma pełna i uproszczona. Pierwsza z nich jest obowiązkowa we wszystkich spółkach kapitałowych (spółkach z o.o. oraz spółkach akcyjnych) oraz w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Może być także obowiązkowa w innych formach spółek, jeżeli spółki te przekroczą limit prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgowość uproszczoną można prowadzić w spółkach jawnych i partnerskich, a dodatkowo w spółkach cywilnych. Warunkiem jest jednak uzyskanie przychodów netto (w ciągu danego roku obrotowego) poniżej limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Prowadzenie księgowości w spółce, niezależnie od tego w jakiej formie jest ona prowadzona warto zlecić specjalistom z biura rachunkowego. Jeżeli prowadzicie lub zakładacie Państwo spółkę, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych.

Sprawozdanie finansowe w spółce

Każda firma prowadząca pełną księgowość zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego po zakończeniu roku obrotowego. To sprawozdanie jest dla jednostki oraz organów, którym się je przekazuje dokładną informacją o stanie finansowo-majątkowym oraz o osiągniętym zysku. Sprawozdanie finansowe zawiera między innymi rachunek zysków i strat oraz bilans – zestawienie aktywów i pasywów, które doskonale mogą pokazują sytuację jednostki gospodarczej.

Sprawozdanie w zależności przez jaką jednostkę jest sporządzane, może składać się z innych dokumentów. Obowiązkowo muszą znaleźć się wspomniane wcześniej dokumenty – rachunek zysków i strat oraz bilans, a także wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. W niektórych sprawozdaniach, które będą poddawane audytowi finansowemu dodatkowo trzeba zamieścić: zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych. Spółki kapitałowe mają obowiązek sporządzania również sprawozdania z działalności, które dołącza się do sprawozdania finansowego.

Księgowość spółki z o.o.

Spółka z o.o. należy do spółek handlowych, kapitałowych. Jak te spółki posiada osobowość prawną, a poprzez to zobowiązana jest przepisami ustawy o rachunkowości do prowadzenia księgowości w formie księgi rachunkowej czyli pełnej rachunkowości. Chociaż istnieją metody prowadzenia uproszczonej księgowości, ich zastosowanie w spółce z o.o. nie jest możliwe.

Księgowość prowadzona w spółce z o.o. Może być dużym utrudnieniem dla właściciela spółki, bowiem metoda ta jest wyjątkowo rozbudowana, a dodatkowo jej prowadzenie jest szczegółowo regulowane przepisami księgowymi.

Księgowość w formie księgi rachunkowej może być prowadzona tradycyjnie – w formie papierowej, ale w dzisiejszych czasach konieczne jest korzystanie z profesjonalnych programów komputerowych. Niestety ich zakup może być sporym wydatkiem, tak jak zatrudnienie księgowej do prowadzenia księgowości spółki z o.o. To właśnie wada prowadzenia pełnej księgowości – koszty, dużo wyższe niż przy prowadzeniu uproszczonej księgowości.

Zmniejszenie kosztów związanych z prowadzeniem księgowości w spółce z o.o. można osiągnąć decydując się na zlecenie tego obowiązku biuru rachunkowemu.

Prowadzenie księgowości

Księgowość to nie tylko ewidencja operacji gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów czy w Księgach Rachunkowych, ponieważ to również stała kontrola finansowa jednostki, a także przewidywanie przyszłych sytuacji gospodarczych, które mogą w dużym stopniu zmienić stan finansowy jednostki.

Dobrze prowadzona księgowość zależy od osoby nad nią czuwającej, w takim razie od indywidualnej księgowej bądź biura rachunkowego, któremu zlecone zostało zajmowanie się sprawami księgowymi podmiotu gospodarczego. O tym jak ważne jest prawidłowe prowadzenie spraw księgowych w firmie wie, albo powinien wiedzieć niemal każdy przedsiębiorca, chcący osiągnąć sukces gospodarczy i osiągać zaspokajające zyski ze sprzedaży czy świadczenia usług.

Podjęcie decyzji na temat korzystania z usług biura rachunkowego powinno być w pełni przemyślane. Warto dopasować pakiet usług do swoich potrzeb – do potrzeb przedsiębiorstwa. Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w prowadzeniu własnej księgowości zapraszamy do kontaktu, z miłą chęcią odpowiemy na każde przesłane do nas zapytanie.