Tworzenie zakładowego planu kont

Plan kont stanowi główną część polityki rachunkowości. Jest to układ kont księgowy przyjęty w danej firmie, który ma na celu uporządkowanie ewidencji operacji gospodarczych. Plan ten uwzględnia potrzeby danej jednostki gospodarczej oraz przepisy prawa i Ustawy o Rachunkowości. Opracowywaniem i tworzeniem zakładowego planu kont w firmie zajmuje się zazwyczaj księgowy. Plan kont przyjmuje formę bardzo szczegółowej listy porządkującej i organizującej poszczególne konta w księdze. W większości firm wygląda on podobnie, między innymi dlatego, że większość księgowych tworząc je posiłkuje się gotowymi wzorcami i dostosowuje je do potrzeb jednostki.

Zakładowy plan kont powinien zawierać wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych oraz zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej. Do kont syntetycznych firmy tworzą konta ksiąg pomocniczych służące uszczegółowieniu zapisów kont syntetycznych – kont księgi głównej

Cena księgowości

Cena księgowości jest niezwykle ważnym czynnikiem podczas wyboru podmiotu, któremu powierzy się obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości swojej firmy. Niestety często przedsiębiorcy kierujący się tylko i wyłącznie niską ceną dokonują złego wyboru i podejmują współpracę z biurem, które nie posiada ani doświadczenia ani umiejętności niezbędnych do tego aby we właściwy sposób prowadzić księgowość.

Nie tylko niska cena jest w stanie zagwarantować korzystne warunki i stosunkowo niskie koszty wynikające z outsourcingu w tym zakresie. Opłacalnym dla przedsiębiorcy rozwiązaniem jest również znalezienie biura oferującego elastyczny cennik, które nie narzuca z góry określonych cen i nie przewiduje żadnych ustępstw. W przypadku elastycznego cennika biura rachunkowe podaje zakres cenowy zakłada kwotę zobowiązania, zmieniającą się w zależności od liczby dokumentów dostarczonych w danym miesiącu dokumentów i liczby zatrudnianych pracowników. Nie trzeba więc deklarować liczby dokumentów.

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów polega na prowadzeniu ewidencji służącej ujmowaniu operacji gospodarczych w ramach uproszczonej księgowości. Na jej stronach księguje się wszelkiego rodzaju przychody – ze sprzedaży i z pozostałych źródeł, zakup towarów materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz wszystkie wydatki wynikające z prowadzenia działalności.

Do prowadzenia KPiR zobligowane są spółki partnerskie, spółki jawne i cywilne osób fizycznych, a także osoby fizyczne, które jako formę opodatkowania wybrały podatek liniowy lub zasady ogólne, i które w poprzednim roku obrachunkowym osiągnęły przychód z pozarolniczej działalności.

Prowadzeniem podatkowej książki przychodów i rozchodów można zajmować się samodzielnie, można też powierzyć to zadanie doświadczonemu biuru rachunkowemu, które za niewielką cenę dopełni w naszym imieniu wszelkich obowiązkowych czynności związanych z KPiR.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby Państwo dowiedzieć się w jaki sposób należy prowadzić KPiR, nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na każde pytanie.

Sporządzanie analiz finansowych

Sporządzanie analiz finansowych ma na celu przede wszystkim zweryfikowanie opłacalności i rentowności danego przedsiębiorstwa lub któregoś z jego segmentów. Głównym celem sporządzania analizy jest pozyskanie informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych do zarządzania nią lub przydatnych dla inwestorów, urzędów statystycznych czy instytucji finansowych. Analizę finansową sporządza się w ramach biznesplanu, w celu dokonania oceny opłacalności planowanego przedsięwzięcia, w sytuacji ubiegania się o dofinansowanie lub przed podjęciem decyzji przez inwestorów o powierzeniu kapitału danej firmie.

Sporządzenie analizy można powierzyć biuru rachunkowemu, które na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej oraz dostarczanych dokumentów sporządzi zestawienie pewnych wskaźników finansowych niezbędnych do przeanalizowania sytuacji finansowej firmy.

Jeżeli chcą Państwo zlecić sporządzenie analizy finansowej przedsiębiorstwa doświadczonemu biuru rachunkowemu, zapraszamy do współpracy.

Ile kosztuje księgowość firmy

Pytania związane z tym, ile kosztuje księgowość firmy, zadają sobie wszyscy przedsiębiorcy.

Na początku prowadzenia działalności firma generuje nieznaczną liczbę dokumentów, a prowadzenie jej księgowości nie jest ani czasochłonne ani trudne, jeśli posiada się chociażby podstawową wiedzę z dziedziny rachunkowości. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa zwiększa się zakres obowiązków oraz nakład pracy jaki należy włożyć w kwestie formalne. Prędzej czy później każdy przedsiębiorca postanawia zlecić prowadzenie ewidencji biuru rachunkowemu lub księgowemu.

To ile kosztuje obsługa księgowa zależy w znacznej mierze od podmiotu, z którym podejmiemy współpracę. Biura rachunkowe z reguły są tańszym rozwiązaniem niż księgowy na etat. Wyceny zazwyczaj dokonuje się na podstawie danych dostarczonych przez przedsiębiorcę, związanych z formą prawną prowadzonej działalności, formą opodatkowania, liczbą dokumentów, statusem płatnika VAT oraz liczbą zatrudnionych w danej firmie pracowników. Nie można więc jednoznacznie i precyzyjne określić ile kosztuje księgowość, jest to kwestia zależna od wielu czynników.

Obsługa rachunkowa

Jednym z nieuniknionych obowiązków w czasie rozpoczęcia działalności gospodarczej jest prowadzenie księgowości pełnej bądź uproszczonej, dlatego wielu przedsiębiorców chcąc maksymalnie się rozwinąć korzysta z rozwiązania jakie proponują biura rachunkowe, a więc z outsourcingu.

Aktualnie na rynku istnieje i funkcjonuje bardzo dużo biur księgowych z podobnym cennikiem. My jednak obniżyliśmy ceny naszych usług, aby to właśnie Pan i Pani mogli na tym skorzystać! Świadczymy usługi zgodnie z aktualnymi przepisami oraz terminowo wypełniamy wszystkie zlecone nam zadania. Zatrudniamy tylko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, posiadamy certyfikat Ministra Finansów oraz wiele innych zaświadczeń potwierdzających nasze kompetencje.

Powierzając swoją firmę naszej kancelarii nic Państwo nie tracą, a co więcej – dużo zyskują! Tylko z nami księgowość może być tańsza niż kiedykolwiek, wystarczy tylko skontaktować się z nami i wybrać formę ewidencji operacji gospodarczych, a resztą zajmą się nasi specjaliści.

Rozliczenie podatku PIT

Rozliczenie podatku PIT to pozornie prosta czynność, którą można wykonać samodzielnie dlatego też wiele osób na własny rachunek podejmuje się jej wykonania. Można rzecz jasna wypełnić wniosek i samodzielnie go przedłożyć. Sprawa jest prosta jeśli posiadamy jedno źródło dochodów. Sprawa jednak komplikuje jeśli prowadzimy na przykład jednoosobową działalność gospodarczą lub posiadamy wiele źródeł dochodów.

Warto skontaktować się z księgowym lub biurem rachunkowym, które oferują rozliczenie podatku PIT. Koszt takiej usługi to maksymalnie kilkadziesiąt złotych, jednak jeśli się na niego zdecydujemy, zyskamy pewność, że nasz PIT zostanie rozliczony w odpowiednim terminie i na pewno poprawnie. Dodatkowo upewnimy się także, że skorzystaliśmy ze wszystkich możliwych, przysługujących nam ulg podatkowych. Jeżeli nie mamy czasu lub pewności czy samodzielnie potrafimy rozliczyć PIT warto zdecydować się na skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego. Z przywileju tego korzysta coraz większa liczba osób.

Dobre biuro księgowe

Wielu przedsiębiorców zastanawia się czym cechuje się dobre biuro księgowe. Nic dziwnego, skoro decydując się na współpracę powierzają całą księgowość firmy w ręce zewnętrznego podmiotu. Lepiej przeanalizować dobrze wybrane biuro, aby później otrzymywać korzyści, a nie popadać w kłopoty.

Dobre biuro księgowe posiada takie cechy, jak:
– terminowość – w księgowości ważne jest, aby dokumenty były przygotowywane i dostarczane do urzędów w odpowiednim terminie z góry ustalonym, ponieważ pozwala to uchronić firmę od problemów z urzędami,
– odpowiedzialność – istotne jest, aby specjaliści biur rachunkowych odpowiadali za prowadzoną księgowość, szczególnie za pojawiające się błędy, ponieważ okazuje się, iż lepiej zdecydować się na współpracę z biurem, które posiada wykupione ubezpieczenie,
– rzetelność – księgowość dostarcza najważniejszych informacji na temat prowadzonej firmy, ponieważ ważne jest, aby dostarczała szczegółowych oraz prawdziwych danych związanych z firmą.

Wszystkie wyżej wymienione cechy posiada nasze biuro. Działamy na rynku od lat. Posiadamy wieloletnie doświadczenie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Sporządzanie deklaracji CIT

Początek roku to okres, który nieodłącznie związany jest z zamykaniem roku rozrachunkowego w firmach, a właściciele przedsiębiorstw kojarzą go przede wszystkim z obowiązkiem, jakim jest sporządzanie deklaracji CIT.

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, który odprowadzany jest od dochodów spółek oraz innych jednostek posiadających osobowość prawną. Jest to zadanie, które obliguje od wyboru odpowiedniego formularza, określenia roku podatkowego, wskazania urzędu oraz celu złożenia formularza, pisanie danych identyfikacyjnych podatnika, ustalenia załączników oraz złożenia formularza w odpowiednim urzędzie. Wszystkich tych czynności przedsiębiorca może dopełnić samodzielnie, jeśli posiada odpowiednią wiedzę, ale sporządzanie deklaracji CIT może również powierzyć podmiotowi zewnętrznemu, takiemu jak biuro rachunkowe. Zatrudniani w nim pracownicy zagwarantują przedsiębiorcy poprawne jego sporządzenie oraz terminowe przedłożenie. Jest to usługa stosunkowo niedroga dlatego też z roku na rok coraz większa liczba przedsiębiorców, decyduje się z niej skorzystać.

Prowadzenie księgi PiR

Księgowość prowadzić można także w formie uproszczonej. Najczęściej następuje ona w formie księgi przychodów i rozchodów popularnie zwanej KPiR. Prowadzenie tej formy księgowości jest łatwiejsze i prostsze oraz zbliżone do prowadzenia księgowości w formie ksiąg handlowych.

Prowadzenie księgi PiR jest łatwiejsze, gdyż każdą z operacji gospodarczych zapisuje się w kolumnach, przypisanych danemu typowi operacji gospodarczych. Następnie pod koniec miesiąca dokonuje się podsumowania zapisów w poszczególnych kolumnach i ustala się osiągnięty wynik.

W księdze KPiR oprócz operacji gospodarczych uwzględnia się spis z natury, sporządzany na początku (gdy zaczyna się prowadzić księgę) oraz na zakończenie roku. Wartość spisu z natury na koniec roku, przepisuje się jako wartość początkową w następnym okresie.

Prowadzenie księgi PiR na na celu głównie ustalenia zobowiązania podatkowego, dlatego trudno w niej znaleźć bardzo szczegółowe zapisy, dotyczące stanu finansowo-majątkowego jednostki. Pewne dane mogą nie być tak czytelne jak w księgach rachunkowych, jednak najważniejszą funkcją jest ułatwienie w prowadzeniu działalności niż dokładność danych finansowych.