Przejście na pełną księgowość

Do prowadzenia pełnej księgowości zobligowane są osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które nie przekroczyły graniczy 2 000 000 euro ( w przeliczeniu na złotówki) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrachunkowy.

Firma, która przekroczy limit musi przejść na tak zwaną pełną księgowość. Zazwyczaj konieczność ta wiąże się z zatrudnieniem księgowej na etat lub nawiązaniem współpracy z biurem rachunkowym. O ile z uproszczoną księgowością część przedsiębiorców jest w stanie poradzić sobie samodzielnie, o tyle złożoność procedur, liczba obowiązkowych dokumentów jakie należy sporządzać oraz precyzyjne ewidencjonowanie, często okazuje się przerastać ich możliwości.
Biuro rachunkowe, któremu powierzy się księgowość zajmie się w imieniu właścicieli firm wszystkimi obowiązkowymi czynnościami księgowymi oraz dopełni wszystkich formalności związanych z przejściem z uproszczonej księgowości na pełną w imieniu przedsiębiorcy.

Obsługa prawno – księgowa

O tym, jak ważne jest śledzenie przepisów księgowych, które nieustannie się zmieniają nie trzeba wspominać żadnemu przedsiębiorcy – w końcu prowadzenie działalności to złożony proces, który wymaga wiedzy i podejmowania działań w wielu zakresach. Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że nie da się prowadzić firmy z sukcesem, bez znajomości prawa. Natłok obowiązków jaki ciąży na biznesmenie jest naprawdę duży – szczególnie tych związanych z prowadzeniem księgowości.

Chcąc wychodzić naprzód Państwa potrzebom, nasze biuro oferuje pomoc w dziale: obsługa prawno – księgowa. Jest to złożona oferta, dzięki której Państwo mogą w jednym miejscu zasięgnąć porady prawnej oraz uzyskać pomoc w zakresie prawidłowego prowadzenia księgowości firmy. Obie usługi są ogromnie istotne dla prawidłowego funkcjonowania firmy i razem w wielu aspektach prowadzenia przedsiębiorstwa się uzupełniają.

Obsługa prawno – księgowa jest dostosowywana do Państwa potrzeb. Pomaga w uzyskaniu stałej kontroli co do jakości wykonywanych czynności, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści finansowe.

Charakterystyka pasywów

Jedno z podstawowych pojęć księgowych stanowią pasywa. Najprościej mówiąc są to źródła pozyskiwania kapitału danej firmy. Pasywa dzielimy na dwa podstawowe składniki tj. zobowiązania oraz kapitały własne. Kapitał własny przekazują jednostce jej właściciele. Są to też wpływy wypracowane podczas prowadzenia działalności. Drugą grupę stanowi kapitał obcy, a więc wszelkie zobowiązania.

W bilansie pasywa przedstawiamy w kolejności od najdłuższego do najkrótszego terminu zapadalności. Ich suma powinna być równa równowartości kontrolowanych przez przedsiębiorstwo aktywów.

Sporządzenie bilansu jest kluczowe, ponieważ pozwala ono na przedstawienie rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Co więcej, prawidłowo sporządzony bilans zaprezentuje również szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa wynikające z struktury jego majątku wraz ze źródłami jego finansowania.

Jeżeli szukają Państwo pomocy w przygotowaniu rzetelnego bilansu finansowego, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym.

Prowadzenie księgowości uproszonej

Księgowość uproszczona może być prowadzona tylko i wyłącznie w przypadku kiedy przychody ze sprzedaży towarów, usług, produktów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1,2 mln euro. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby niewielka spółka lub jednoosobowa działalność prowadziła księgowość pełną. Jednak byłoby to nieopłacalne ze względu na podniesienie kosztów.

Prowadzenie księgowości uproszonej jest zdecydowanie mniej problematyczne, możemy korzystać z księgowości online lub programów specjalistycznych. Jednak należy uświadomić wady płynące z tej formy rozliczeń: przede wszystkim pełna odpowiedzialność prawna w zdarzeniach gospodarczych, brak możliwości prowadzenia szerszych analiz ekonomicznych. Mimo uproszczeń, ciężko prowadzić księgowość samemu, ze względu na ciągle zmieniające się przepisy. Prowadzący rozliczenia powinien być na bieżąco z regulacjami prawnymi.

Z tych powodów zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług. Jesteśmy firmą, która z kilkuletnim doświadczeniem na rynku, owocnie prowadzi działalność w usługach finansowych. Naszą specjalnością jest zarówno prowadzenie księgowości uproszonej, jak i pełnej. Świadczymy usługi najwyższej jakości. W razie pytań, zapraszam do kontaktu!

Rachunkowość w spółce

Prowadząc spółkę, niezwykle istotną kwestią jest odpowiednie dokumentowanie zdarzeń gospodarczych w niej zachodzących. Na ich podstawie przedsiębiorca musi rozliczać się z państwem za pomocą podatków. Rachunkowość w spółce to jednak zagadnienie bardzo problematyczne. Przepisy ją regulujące są skomplikowane, niezrozumiałe i dodatkowo nieustannie modyfikowane. W związku z tym nietrudno o nieprawidłowości w firmowych rozliczeniach, które niestety mogą mieć bardzo przykre konsekwencje dla przedsiębiorcy. Przestępstwa skarbowe zazwyczaj karane są karą grzywny, jednak w niektórych przypadkach przedsiębiorca może nawet trafić do więzienia.

Mając na uwadze te kwestie rachunkowość w spółce warto powierzyć specjalistom, a więc certyfikowanym księgowym bądź biurom rachunkowym. Bardzo ważne jest jednak, aby wybrana przez nas jednostka była wykwalifikowana i doświadczona. Niezwykle istotne jest również indywidualne podejście do Klienta i elastyczność, ponieważ każda firma jest inna w związku potrzebuje różnych rozwiązań.

Księgowość prowadzona przez biuro rachunkowe

Prowadzenie księgowości to nieodzowny obowiązek każdej firmy. Niestety jest to zagadnienie niezwykle problematyczne. Wymaga szerokiego zakresu wiedzy z zakresu prawa podatkowego, jak również nieustannego śledzenia zmian zachodzących w tych przepisach. Mając na uwadze te zagadnienia jak również to, że wszelkie błędy w firmowych rozliczeniach wiążą się z poważnymi konsekwencjami ze strony fiskusa większość przedsiębiorców decyduje się skorzystać z usług profesjonalistów. W tym celu zazwyczaj zwracają się do biur rachunkowych, ponieważ prócz pełnego profesjonalizmu i poprawności pozwalają one znacznie ograniczyć koszty związane z prowadzeniem księgowości.

Jako, że biuro wszelkich obowiązków dopełnia z własnej siedziby nie ma konieczności zapewniania mu osobnego miejsca pracy w firmie. Przedsiębiorca nie musi również opłacać jego składek ubezpieczeniowych, do czego byłby zmuszony w przypadku etatowego zatrudnienia księgowego.

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi z zakresu outsourcingu księgowego. Jeśli są Państwo zainteresowani, zachęcamy do kontaktu.

Księgowa w Warszawie

Zastanawiali się kiedyś Państwo nad tym co daje profesjonalna obsługa księgowa przedsiębiorstwa? Księgowa w Warszawie oferuje najlepsze rozwiązania, które są w stanie zagwarantować Państwu prawidłowy rozwój firmy, który będzie stanowił najlepszą drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Warto się zapoznać z ofertą jaką proponuje zatrudniona przez nas księgowa w Warszawie, wachlarz usług jest szeroki i każda nawet najmniejsza firma z pewnością znajdzie odpowiadający jej zakres usług. Czujne oko eksperta przy prowadzeniu ksiąg Pańskiego przedsiębiorstwa zapewni porządek i ułatwi funkcjonowanie firmy, a doradztwo w kwestiach finansowych rozwiąże wszystkie nasuwające się pytania i wątpliwości.

Wieloletnie doświadczenie jakie posiada nasza księgowa w Warszawie pozwala stworzyć indywidualne systemy księgowości, które będą gwarancją na harmonijne działanie małych, jak i ogromnych firm, które generują dużą liczbę dokumentów i zatrudniają wielu pracowników. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest również controlling, który daje możliwość monitorowania wszystkich istotnych obszarów przedsiębiorstwa i jest coraz częściej wybieraną opcją z zakresu usług księgowych.

Sporządzanie RZiS

Rachunek zysków i strat stanowi jeden z podstawowych elementów sprawozdania finansowego, do którego opracowywania zobligowani są wszyscy przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość w swojej firmie. Ukazuje on ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz informuje o efektywności i rentowności poszczególnych segmentów działalności. RZiS stanowi swoistego rodzaju podsumowanie przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest ukazanie stopnia zdolności danego podmiotu gospodarczego do samofinansowania i generowania zysków.

Treść i układ rachunku zysków i strat w państwach Unii Europejskiej określa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r.

W większości firm sporządzaniem RZiS zajmuje się biuro rachunkowe lub księgowa, która na co dzień zajmuje się prowadzeniem bieżącej ewidencji księgowej.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie prowadzenia księgowości lub sporządzania rachunku zysków i strat, nasza firma serdecznie zaprasza do współpracy.

Ile kosztuje obsługa księgowa małej firmy?

Przedsiębiorcy prowadzący niewielką działalność gospodarczą, szczególnie na samym początku, mają ograniczone środki finansowe dlatego bardzo często dzwonią do firm takich, jak nasza i pytają ile kosztuje obsługa księgowa małej firmy, jaki koszt poniosą jeśli zdecydują się na współpracę.

Czynników warunkujących cenę usług księgowych jest bardzo dużo. Do najważniejszych z nich należą liczba dostarczanych do biura dokumentów do zaksięgowania, liczba zatrudnianych pracowników i rodzaj stosunku pracy, na podstawie którego zostali oni zatrudnieni.

Szukając firmy, która przejmie obowiązki z zakresu prowadzenia niewielkiej firmy, warto zadbać o to, aby miała ona elastyczny cennik oraz szczegółowe przedziały cenowe. Warto poszukać biura, które inną cenę proponuje dla firm dostarczających 10 dokumentów, a inną dla firm dostarczających 20. Pozwala to w znacznym stopniu ograniczyć koszty. Przedsiębiorca korzystający z usług biura oferującego elastyczny cennik płaci tylko za te usługi, z których faktycznie skorzystał.

Biuro rachunkowe dla małej firmy

Nawiązanie współpracy z elastycznym biurem rachunkowym to rozwiązanie idealna dla każdego przedsiębiorcy. Możliwość dostosowania oferty do swoich potrzeb, wielkości oraz specyfiki prowadzonej przez siebie działalności często stanowi sposób na dokonanie znaczących oszczędności w firmie i redukcji kosztów.

Biuro, które wycenia swoje usługi na podstawie liczby dokumentów swoich klientów oraz zatrudnianych w ich firmach pracowników, czyli w zasadzie wielkości firmy, oraz posiada elastyczny cennik może zaoferować naprawdę korzystne warunki i przystępną ofertę. Elastyczność cennika polega na braku narzucania z góry określonych cen i konieczności deklarowania liczby dostarczanych dokumentów. Jeżeli przedsiębiorca w danym miesiącu dostarczy mniej dokumentów, poniesie mniejsze koszty z tytułu prowadzenia księgowości. Co ważne, biura dostosowane do potrzeb małych przedsiębiorców często oferują również rabaty i niższe opłaty w miesiącach, w których nie ma żadnych dokumentów do zaksięgowania.