Księgowość dla dużej firmy

Firmy, które prowadzą pełną księgowość ze względu na Ustawę o rachunkowości, są dużymi korporacjami lub z własnego wyboru prowadzą złożony system ewidencji.

Osoby, które w swojej jednostce gospodarczej prowadzą tą metodę rozliczania, zyskują ogromną ilość informacji na temat procesów gospodarczych, jakie zachodzą w ich przedsiębiorstwach.

Ten aspekt jest niezwykle istotny, kiedy w firmie przeprowadzana jest duża ilość operacji i wystawianych faktur.

Do jej obsługi z reguły zatrudnia się zewnętrzne biura rachunkowe, które zapewniają kompleksową pomoc i sporządzanie w imieniu Klienta najważniejszych deklaracji i dokumentów.

W ramach usługi outsourcingu dużej firmy biura rachunkowe oferują prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę kadrowo płacową, prowadzenie ewidencji, obsługę rejestru, wyprowadzanie zaległości, sporządzanie sprawozdań, sporządzanie raportów oraz rachunkowość zarządczą i doradztwo.

Współpraca pozwoli klientowi uzyskać stały dostęp do kompletnych informacji, oszczędność czasu, brak konieczności kontroli jakości pracy lub zatrudniania pracowników i wygospodarowania im odpowiedniej przestrzeni w przedsiębiorstwie, a także bezpieczeństwo danych.

Podatki w firmie

Spółka komandytowa to przedsiębiorstwo, które nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Płatnikiem są natomiast jej wspólnicy proporcjonalnie do wniesionego wkładu.

Jak więc wygląda sprawa udzielania pożyczek oraz podatki w firmie komandytowej? Pożyczka udzielona przez wspólnika dla spółki komandytowej uważana powinna być za zmianę umowy spółki osobowej oraz podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5%.

Powołując się na ustawę z 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych – daninie PCC podlegają wszelkie umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Świadczenie zapłaci także przedsiębiorca, którego umowa lub zmiana umowy dokona podwyższenia podstawy opodatkowania.

Różnica w opodatkowaniu spółki osobowej i kapitałowej podatkiem PCC jest między innymi w przypadku pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika. Podmiot osobowy zobowiązany jest od takiej transakcji zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Spółka kapitałowa z kolei nie kwalifikuje pożyczki jako czynność, która zmienia umowę podmiotu. Ustawa przewiduje wówczas zwolnienie dla pożyczek udzielanych takiej firmie przez jej wspólnika.

Księgowość dla małej firmy

Małe firmy, które nie mają obowiązku prowadzenia pełnej księgowości i mogą w sposób uproszczony ewidencjonować przychody decydują się na samodzielne prowadzenie rozliczeń i sporządzanie dokumentacji.

Mimo optymalizacji kosztów nie zawsze jest to dobre rozwiązanie – przedsiębiorca bowiem musi posiadać znajomość przepisów prawnych i regulacji, w sposób kompleksowy i dokładnie wypełniać deklarację, a także pilnować terminów.

W efekcie, osoba zajmująca się rachunkowością firmy spędza wiele godzin na prawidłowym wypełnianiu pism, tracąc przy tym czas, który może przeznaczyć na rozwój firmy.

Alternatywą takiej formy może być zlecenie rozliczeń profesjonalistom, czyli tzw. outsourcing usług księgowych. Usługa w tym przypadku wykonywana jest przez biura rachunkowe działające w oparciu o ustawę o rachunkowości i znajomość przepisów księgowych.

Dlaczego zewnętrzny pracownik może być lepszą decyzją niż samodzielne prowadzenie ewidencji? Koszta w porównaniu nie są dużą różnicą, a przedsiębiorca może dzięki temu zaoszczędzić czas, nerwy i posiadać bezpieczeństwo w dziedzinie podatków i prowadzonych ksiąg lub ewidencji spółki.

Księgowość dla stowarzyszenia

Organizacje pozarządowe o przychodach do 100 tysięcy złotych nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, natomiast niezależnie od formy ewidencjonowanie przychodów i kosztów w formie uproszczonej nadal będzie nieodłącznym aspektem fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek.

Osoba uprawniona będzie prowadziła zestawienie przychodów i kosztów, przepływów finansowych, karty przychodów pracownika oraz wykazy środków trwałych i wartości niematerialnych. Uproszczona ewidencja może być określana w formie papierowej lub elektronicznej, natomiast w drugim przypadku możliwość skorzystania z obsługi programów komputerowych może być korzystniejsze, ponieważ zapewnia przedsiębiorcy stały wgląd w treść zapisów oraz stosowanie zabezpieczeń chroniących informację i dane przed np. zniszczeniem.

Tak samo jak w przypadku innych form organizacyjno prawnych samo zarejestrowanie organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym nie wystarcza do prowadzenia działalności. Wymagane jest także posiadanie numerów identyfikacyjnych REGON i NIP nadawanych przez urzędy statystyczne i skarbowe.

Biuro rachunkowe dla spółki

Przedsiębiorcy, którzy nie chcą zajmować się w swojej firmie dokumentacją, rachunkowością oraz sporządzaniem dokumentacji mogą zlecić podmiotom zewnętrznym usługę w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji przychodów, środków trwałych, składania Jednolitych Plików Kontrolnych oraz doradztwa i pomocy w wypełnianiu wniosków.

Decydując się na zewnętrzną pomoc biura rachunkowego do wyboru Klient ma tradycyjną formę oraz opcję online. W pierwszym przypadku osoba za pośrednictwem poczty lub kuriera musi do biura dostarczać wszelkie dokumenty. Decydując się na drugą formę, firma zewnętrzna korzysta ze specjalnego oprogramowania, które automatycznie aktualizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wysyłane są za pomocą e-maila lub skanów, koszt jest niższy, a co za tym idzie przedsiębiorca dokonuje tym samym bez wychodzenia z domu optymalizacji majątku w firmie.

To, którą z opcji wybierze właściciel przedsiębiorstwa zależy od jego osobistych preferencji oraz tego, jak bardzo zależy mu na realizacji swoich projektów.

Księgowość spółek

Sposób, w jaki prowadzona jest księgowość w poszczególnych formach organizacyjno-prawnych może znacząco się od siebie różnić np. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymogiem jest pełna księgowość.

Niezależnie jednak, czy w przedsiębiorstwie ewidencjonuje się sposobem pełnym, złożonym czy uproszczonym, osoby coraz częściej decydują się na biuro rachunkowe, które w pełni profesjonalnie zajmuje się prowadzeniem rozliczeń i sporządzaniem deklaracji.

Firma, która działa na rynku od wielu lat posiada doświadczenie potrzebne do kompleksowego, sprawnego i rzetelnego zajmowania się rachunkowością podmiotów zewnętrznych.

Oferta skierowana jest zarówno dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają przygodę z prowadzeniem firmy, jak i dla tych, którzy cenią sobie wygodę i wolą poświęcić czas na rozwój firmy.

Dokumentacja prowadzona w sposób dokładny może być doskonałym narzędziem do analizy i kontroli w spółce – a co za tym idzie zwiększy również efektywność i poprawi sytuację finansową.

Księgowość spółki

Każdy przedsiębiorca, który posiada własną firmę zobowiązany jest do prowadzenia księgowości. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej wyróżnia się małą oraz pełną księgowość, a od sposobu ewidencji – internetową lub tradycyjną.

W przypadku prowadzenia uproszczonej księgowości przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji swoich operacji gospodarczych w sposób uproszczony. Do rozliczania użyć można podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Alternatywną opcją do nieskomplikowanej ewidencji finansów jest pełna księgowość, która opiera się na prowadzeniu ksiąg handlowych, pozwalających na wyliczenie zobowiązań podatkowych oraz ukazania pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa.

Ewidencje finansów można prowadzić tradycyjnie, w wersji papierowej samodzielnie lub zatrudniając księgową. Z reguły przy trudniejszych obliczeniach i dużej liczbie operacji w firmie, prowadzenie rozliczeń samemu jest praktycznie niemożliwe. Jeżeli właściciel firmy zamierza prowadzić księgowość internetową to do wyboru ma specjalistyczne programy komputerowe, w których oparciu wykonuje wszelkie obliczenia lub zlecenie tego działu w firmie profesjonalnemu biuru rachunkowemu, które również korzystają z technologii – zaletą tej opcji jest możliwość stałego wglądu w ewidencję finansową firmy, lecz bez możliwości nanoszenia zmian samodzielnie przez przedsiębiorcę.

Księgowość firm

To, jaki rodzaj księgowości będzie prowadził przedsiębiorca, może w znacznym stopniu zależeć od formy organizacyjno-prawnej i opodatkowania.

W niektórych przypadkach obowiązek rozliczania na podstawie pełnej księgowości może przestraszyć szczególnie początkujących przedsiębiorców.

Czynnikami decydującymi o zrezygnowaniu z samodzielnego prowadzenia rachunkowości np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest złożony system ewidencji, sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec roku działalności, a także znajomość stale zmieniających się przepisów prawnych.

Alternatywą tej opcji jest zatrudnienie biura rachunkowego lub skorzystanie z outsourcingu obsługi księgowej. W pierwszym przypadku rozwiązanie polega na wysyłaniu pocztą dokumentacji przedsiębiorstwa podmiotom zewnętrznym, które zajmują się wypełnianiem ksiąg, prowadzeniem ewidencji, sporządzaniem deklaracji oraz wystawianiu faktur.

Natomiast decydując się na księgowość internetową różnicą jest fakt, że wszelkie deklaracje i pisma przesyła się za pośrednictwem e-maila lub skanów, a przedsiębiorca ma ponadto stały wgląd i dostęp do informacji i danych. Wszelkie rozliczenia i ewidencje przeprowadzane są za pośrednictwem aplikacji internetowych i programów do tego przeznaczonych.

Obsługa kadrowo-płacowa firm

Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji firmy w sposób kompleksowy, dokładny, bezbłędny i w terminie to jedno z głównych zadań przedsiębiorcy. Jeżeli właściciel firmy spędza za dużo czasu na czynnościach związanych z pracownikami lub chce skupić się na rozwoju własnej firmy, to warto skorzystać z usługi outsourcingu.

Obsługa kadrowo-płacowa firm świadczy ofertę w postaci sporządzania sprawozdań, prowadzeniu kartotek akt osobowych, ewidencji i wynagrodzeń pracowników, naliczaniu wynagrodzeń, wystawianiu zaświadczeń, przeprowadzaniu czynności związanych z wystawianiem świadectw pracy, przekazywaniu dokumentacji do ZUS itp.

Z usługi korzystają zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa, szczególnie jeżeli właściciel posiada w firmie kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset pracowników. Ponadto ciągle zmieniające się przepisy oraz konieczność podnoszenia kwalifikacji księgowych w firmie – w tej sytuacji outsourcing jest dla właściciela biznesu rozwiązaniem tańszym oraz efektywniejszym. Zewnętrzny zespół zadba o wszelkie wynagrodzenia oraz zapewni kontrolę nad dokumentacją związaną z ZUS, dzięki czemu Klient może liczyć na fachowe doradztwo.

Biuro księgowe

Wielu przedsiębiorców woli powierzyć prowadzenie księgowości biurom rachunkowym, zamiast samodzielnie prowadzić rozliczenia. Decyzja związana z tym rozwiązaniem ma na celu przede wszystkim odciążenie właścicieli firm z wykonywania wielu biurokratycznych obowiązków.

Kompleksowa obsługa małych i średnich firm zostaje za każdym razem dostosowana indywidualnie do każdego Klienta, dzięki czemu wszelkie wymagania i potrzeby zostaną wzięte pod uwagę. Biuro księgowe stanowi także o wiele lepszą alternatywę niż zatrudnianie stacjonarnego księgowego. Przy rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej dla początkujących przedsiębiorców dużym problemem jest prowadzenie samodzielnie księgowości. Sporządzanie dokumentacji bez sprawdzenia specjalisty może skutkować błędami, które nałożyć mogą nawet kary finansowe na przedsiębiorców.

Skoro biura rachunkowe posiadają zalety takie, jak niższe koszty, oszczędność czasu i nerwów, dostęp do wiedzy, technologii oraz danych księgowych praktycznie 24 godziny na dobę to dlaczego nie warto powierzyć rachunkowości firmy na zewnątrz?

Zachęcamy do spróbowania, a obiecujemy że Państwo nie pożałują!