Sporządzanie RZiS

Rachunek zysków i strat stanowi jeden z podstawowych elementów sprawozdania finansowego, do którego opracowywania zobligowani są wszyscy przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość w swojej firmie. Ukazuje on ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz informuje o efektywności i rentowności poszczególnych segmentów działalności. RZiS stanowi swoistego rodzaju podsumowanie przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest ukazanie stopnia zdolności danego podmiotu gospodarczego do samofinansowania i generowania zysków.

Treść i układ rachunku zysków i strat w państwach Unii Europejskiej określa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r.

W większości firm sporządzaniem RZiS zajmuje się biuro rachunkowe lub księgowa, która na co dzień zajmuje się prowadzeniem bieżącej ewidencji księgowej.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie prowadzenia księgowości lub sporządzania rachunku zysków i strat, nasza firma serdecznie zaprasza do współpracy.

Ile kosztuje obsługa księgowa małej firmy?

Przedsiębiorcy prowadzący niewielką działalność gospodarczą, szczególnie na samym początku, mają ograniczone środki finansowe dlatego bardzo często dzwonią do firm takich, jak nasza i pytają ile kosztuje obsługa księgowa małej firmy, jaki koszt poniosą jeśli zdecydują się na współpracę.

Czynników warunkujących cenę usług księgowych jest bardzo dużo. Do najważniejszych z nich należą liczba dostarczanych do biura dokumentów do zaksięgowania, liczba zatrudnianych pracowników i rodzaj stosunku pracy, na podstawie którego zostali oni zatrudnieni.

Szukając firmy, która przejmie obowiązki z zakresu prowadzenia niewielkiej firmy, warto zadbać o to, aby miała ona elastyczny cennik oraz szczegółowe przedziały cenowe. Warto poszukać biura, które inną cenę proponuje dla firm dostarczających 10 dokumentów, a inną dla firm dostarczających 20. Pozwala to w znacznym stopniu ograniczyć koszty. Przedsiębiorca korzystający z usług biura oferującego elastyczny cennik płaci tylko za te usługi, z których faktycznie skorzystał.

Biuro rachunkowe dla małej firmy

Nawiązanie współpracy z elastycznym biurem rachunkowym to rozwiązanie idealna dla każdego przedsiębiorcy. Możliwość dostosowania oferty do swoich potrzeb, wielkości oraz specyfiki prowadzonej przez siebie działalności często stanowi sposób na dokonanie znaczących oszczędności w firmie i redukcji kosztów.

Biuro, które wycenia swoje usługi na podstawie liczby dokumentów swoich klientów oraz zatrudnianych w ich firmach pracowników, czyli w zasadzie wielkości firmy, oraz posiada elastyczny cennik może zaoferować naprawdę korzystne warunki i przystępną ofertę. Elastyczność cennika polega na braku narzucania z góry określonych cen i konieczności deklarowania liczby dostarczanych dokumentów. Jeżeli przedsiębiorca w danym miesiącu dostarczy mniej dokumentów, poniesie mniejsze koszty z tytułu prowadzenia księgowości. Co ważne, biura dostosowane do potrzeb małych przedsiębiorców często oferują również rabaty i niższe opłaty w miesiącach, w których nie ma żadnych dokumentów do zaksięgowania.

Sporządzanie bilansu

Bilansem nazywamy zestawienie aktywów i pasywów danej jednostki, sporządzane na początek i koniec (bilans otwarcia i bilans zamknięcia) roku obrachunkowego w podmiotach gospodarczych zobligowanych do prowadzenia księgowości w pełnej jej formie. W bilansie stanowi jeden z podstawowych elementów sprawozdania finansowego. Określone i przedstawione zostają w nim składniki majątku przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania.

Bilans inaczej nazywa się często „sprawozdaniem z sytuacji finansowej” firmy, musi on charakteryzować się zupełnością, przejrzystością, rzetelnością, ciągłością i sprawdzalnością. Bilans powinien zawierać informacje dotyczące wszystkich zdarzeń gospodarczych, prezentować dane zgodnie z rzeczywistym stanem w sposób przejrzysty i umożliwiać zanalizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w danym momencie. Bilans zamknięcia jednego okresu powinien stanowić bilans otwarcia kolejnego.

Sporządzenie bilansu najlepiej powierzyć wyspecjalizowanemu biuru rachunkowemu.

Reprezentacja przed urzędami

Wielu przedsiębiorców, którzy chcą osiągnąć sukces, decyduje się na współpracę z biurem rachunkowym, aby móc bezpiecznie skoncentrować się na rozwoju firmy. Często zdarza się, że ta współpraca może okazać się być bardzo korzystna i przynieść pozytywne skutki.

Prowadzenie księgowości firmy związane jest z ogromem obowiązków. Wiele z nich muszą zostać załatwione w odpowiednich urzędach i we właściwym czasie. Załatwianie urzędowych obowiązków kojarzone jest najczęściej z długimi kolejkami oraz masą formalności. Oferowana przez nas usługa – reprezentacja przed urzędami – jest powierzeniem księgowości w ręce ekspertów. My wypełnimy oraz dostarczymy wszystkie dokumenty, a przedsiębiorca może spokojnie zająć się ulepszaniem swojej firmy.

Reprezentacja przed urzędami oraz instytucjami to rozsądne rozwiązanie, szczególnie dla przedsiębiorców stawiających na sukces. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Urząd Skarbowy już nie będzie taki straszny. My bierzemy na siebie wszystkie z nim związane sprawy. Państwo muszą tylko nawiązać współpracę.

Zakres obowiązków księgowej

Wielu przedsiębiorców pomimo tego, iż rozwiązanie to staje się coraz mniej aktualne, nadal zatrudnia księgową na etat. Opcja ta wiąże się z wyższymi kosztami niż współpraca z biurem rachunkowym, ponieważ wymaga ponoszenia opłat z tytułu zatrudnienia, wyposażenia stanowiska pracy i zakupu programów księgowych, jednak starsi przedsiębiorcy, stawiający na tradycyjne rozwiązania, nadal się na nią decydują.

Zakres obowiązków księgowej w firmie zależy przede wszystkim od dwóch podstawowych czynników.

Pierwszym z nich są umiejętności i wiedza samej księgowej. Jeżeli posiada ona doświadczenie i odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, jest w stanie zaoferować kompleksową obsługę, jeśli nie jest – będzie oferować tylko podstawowe usługi.

Kolejnym z czynników są oczywiście potrzeby i wymagania samego przedsiębiorcy. Wiele elementów składających się na księgowość, wiele czynności księgowych nie jest obowiązkowa, może być jednak sporządzana na życzenie właściciela obsługiwanego podmiotu.

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza to część rachunkowości służąca potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczając danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących i rozwojowych oraz informacji, które pozwalają na podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych, planistycznych i kontrolnych poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury

Według Międzynarodowej Federacji Rachunkowości, rachunkowość zarządcza jest systemem gromadzenia, agregacji, klasyfikacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych wspomagających kierownictwo przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji i kontroli ich realizacji.

Do funkcji tego rodzaju rachunkowości możemy zaliczyć funkcję planistyczną, kontrolną, organizacyjną, komunikacyjną.

Rachunkowość zarządcza jest bardzo istotna, ponieważ dostarcza istotnych danych na temat firmy. Warto zadbać o to, aby była prowadzona w odpowiedni, rzetelny oraz profesjonalny sposób.

Doradztwo podatkowe

Usługa, jaką jest doradztwo podatkowe, w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Coraz częściej przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą decydują się na sporadyczne konsultacje lub stałą współpracę z doradcą.

Jest to szansa na zmniejszenie obciążeń, dzięki skutecznej optymalizacji podatkowej oraz szansa na dokonanie wyboru najbardziej opłacalnej formy opodatkowania.

W ramach doradztwa podatkowego świadczonego przez biura rachunkowe, przedsiębiorcy mają szansę skorzystać z szeregu usług, takich jak na przykład:
– udzielanie porad w zakresie obowiązków podatkowych,
– reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej,
– analiza obciążeń podatkowych i ich optymalizacja,
– prowadzenie ewidencji do celów podatkowych,
– sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
– analiza umów w kontekście zobowiązań podatkowych.

Rozważając opcję skorzystania z wyżej wymienionych usług, warto mieć na uwadze, że doradztwo podatkowe to skuteczny sposób na redukcję kosztów związanych z prowadzeniem własnej firmy.

Usługi księgowo – kadrowe firm

Przedsiębiorcy mają na swojej głowie ogrom obowiązków, które muszą zostać wypełnione w odpowiednim terminie. Często zapominają oni o wielu z nich lub przedkładają jedne nad drugie, co często powoduje popadnięcie w kłopoty, najczęściej z urzędami. Celem założenia firmy z pewnością było osiągnięcie sukcesu. Warto więc zadbać o księgowość firmy, aby udało się ten cel zrealizować.

Nasze usługi księgowo – kadrowe firm pozwalają zoptymalizować koszty a zmaksymalizować zyski. Dzięki doświadczeniu potrafimy wykorzystywać przepisy prawne w ten sposób, aby Klient czerpał jak najwięcej korzyści. Swoje działania opieramy o aktualne przepisy, co zwiększa bezpieczeństwo firmy.

Jeżeli interesuje Państwa zapoznanie się z naszą ofertą to zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy szczegółowych informacji, aby mogli Państwo podjąć najkorzystniejszą decyzję. Nasi eksperci z pewnością udzielą cennych porad, które okażą się przydatne. Usługi księgowo – kadrowe firm to opłacalne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy.

Księgowość dla spółek

Prowadzenie księgowości w firmie niezależnie od jej formy prawnej jest obowiązkowe. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaż usług i towarów nie przekraczają kwoty określonej w przepisach mogą prowadzić uproszczoną księgowość. Jednak, gdy ich przychody wzrosną i przekroczą wyznaczoną granicę zobowiązani są do rozliczania się na zasadach pełnej księgowości. Pełną księgowość muszą prowadzić bez względu na wysokość przychodów ze sprzedaży spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Księgowość dla spółek musi być prowadzona profesjonalnie i rzetelnie tak, aby ukazywała rzeczywistą sytuację finansową przedsiębiorstwa. Najczęściej przedsiębiorcy decydują się na zlecenie prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu. Jest to bezpieczne i wygodne rozwiązanie, gdyż biura księgowe oprócz księgowości oferują jeszcze inne usługi, z których można korzystać.