Analiza cen transferowych

Ceny transferowe to dla niektórych przedsiębiorców dość ważny temat. Zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz prawem podatkowym – ceny transferowe, zwane inaczej transakcyjnymi są cenami stosowanymi we wszystkich transakcjach realizowanych przez powiązane podmioty gospodarcze lub firmy posiadające siedziby w rajach podatkowych.

Ceny transferowe są bardzo popularnym tematem, ponieważ wykorzystywane mogą być między innymi do nielegalnej optymalizacji podatkowej, unikania opodatkowania lub przenoszenia zysków do rajów podatkowych. Ważne jest więc prowadzenie rzetelnej i sprawdzalnej dokumentacji cen transferowych, aby w przypadku kontroli móc potwierdzić organom prowadzenie transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z obowiązującym prawem.

W celu weryfikacji zgodności dodatkowo można sporządzić analizę danych porównawczych, która umożliwia zastosowanie określonych metod kalkulacji cen rynkowych.

Czemu ceny transferowe są tak popularnym tematem? Między innymi dlatego, że wpłynęło na nie zjawisko globalizacji światowej gospodarki – gdyby nie postępująca integracja gospodarcza i dynamiczny rozwój przedsiębiorstw, wówczas ceny transferowe mogłyby w ogóle nie być używane.

Dokumentacja cen transferowych za 2018

Ceny transferowe to ceny, jakie stosowane są we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania lub posiadają siedzibę w rajach podatkowych.

Transakcje z użyciem cen transferowych dotyczą podmiotów powiązanych, pomiędzy którymi istnieją różnego rodzaju relacje – na przykład o charakterze kapitałowym, zarządczym, kontrolnym czy osobowym. Relacje te wpływają również na fakt, że warunki transakcji oraz ceny transferowe odbiegają w pewien sposób od warunków, jakie stosują podmioty niepowiązane.

W niektórych przypadkach mechanizmy cen transferowych wykorzystywane są do przesuwania dochodu w ramach grupy kapitałowej pomiędzy krajami, w tym również do krajów o niższym poziomie opodatkowania. W rezultacie dochód ten nie zostaje opodatkowany w miejscu, w którym został wygenerowany. Aby uniknąć takiej sytuacji stosuje się mechanizmy podatkowe, które zapewniają proporcjonalne opodatkowanie dochodu i zapobiegają nadużywaniu cen transferowych. Jak natomiast dokumentowane są ceny transferowe? Zgodnie z zaleceniami OECD – wdrożona została trójstopniowa dokumentacja, która składa się z lokalnej i grupowej dokumentacji oraz raportowania według krajów.

Cena transferowa

Cena transferowa to inaczej cena, która posiada swoje zastosowanie w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi lub przedsiębiorstwami, które posiadają siedziby w rajach podatkowych. Znaczną część transakcji na rynku biznesowym stanowi przepływ towarów handlowych pomiędzy podmiotami z jednej grupy kapitałowej lub świadczenie usług na rzecz osób prawnych.

Za ceny transferowe uznaje się ceny w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, które w oczach polskiego prawa są krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową. Przedsiębiorstwo, które równocześnie jest podmiotem powiązanym określa dochód w drodze oszacowania za pomocą porównywania ceny odsprzedaży i rozsądnej marży, a także zysku transakcyjnego. Uzyskana wówczas kwota stanowi cenę transferową, jaka stosowana jest w przypadku przedsiębiorstw powiązanych ze sobą i odbiega ona od cen, które stosowane są na rynku.

Transakcje z podmiotami powiązanymi czasami narażone są na nieprawidłowe ustalenie ceny transferowej – wówczas niezbędne może okazać się odpowiednie uprzednie porozumienie cenowe pomiędzy stronami.

Bezproblemowa zmiana biura rachunkowego

Interesuje Państwa bezproblemowa zmiana biura rachunkowego? Zastanawiają się Państwo co zrobić, aby bezpiecznie zakończyć współpracę z obecnym biurem rachunkowym?

Nasze biuro rachunkowe oferuje solidną oraz kompleksową pomoc w zakresie zmiany biura rachunkowego – przeprowadzamy całą procedurę wraz z przeniesieniem dokumentów do naszej siedziby. Specjaliści skontaktują się z poprzednim biurem oraz ustalą szczegóły przeprowadzenia procesu zmiany.

Dlaczego warto zdecydować się na współpracę z nami po zmianie biura?

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że częstym powodem zmiany biura rachunkowego są ceny za świadczone usługi. Nasze biuro gwarantuje Państwu, że ceny uzależnione są od ilości dokumentów księgowych. Ten system daje gwarancję, że Klienci nie przepłacają za księgowość.

Wieloletnie doświadczenie naszego biura zapewnia również profesjonalną obsługę w zakresie księgowości, prawa oraz podatków.

Zainteresowanych zmianą biura rachunkowego oraz nawiązaniem współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami oferty.

Zmiana biura rachunkowego w trakcie roku

Zarząd spółki ma możliwość podjęcia decyzji o przekazaniu ksiąg rachunkowych w trakcie roku w ręce innego biura rachunkowego niż dotychczas.

Przepisy ustawy o rachunkowości przewidujące możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 11 ust. 2 ww. ustawy) nie wskazują, iż przekazanie to musi nastąpić z początkiem roku obrotowego.

W takim przypadku istotne jest:

– poinformowanie właściwego Urzędu Skarbowego o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania,

– zapewnienie dostępności ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi uprawnionym organom zewnętrznej kontroli lub nadzoru w siedzibie jednostki lub w miejscu sprawowania zarządu albo w innym miejscu za zgodą organu kontroli lub nadzoru.

Pomożemy bezpiecznie przeprowadzić zmianę biura rachunkowego – wystarczy zdecydować się na współpracą z naszą kadrą specjalistów księgowych. Bezpłatna pomoc w zakresie dopełnienia wszystkich formalności.