Rachunkowość

Wiele osób mylnie pomiędzy pojęciem rachunkowości, a księgowości stawia znak równości. Co prawda terminy te są ze sobą znacznie powiązane, jednakże nie są sobie tożsame.

Słownikowa definicja rachunkowości brzmi następująco:
“Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Jest to sformalizowanym system, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego”.

Najprościej mówiąc rachunkowość to system, którego celem jest uzyskanie, przetwarzanie, a także prezentacja decyzji podjętych przez przedsiębiorstwo.

Składa się ona z trzech podstawowych działów:
1. Księgowości
2. Kalkulacji
3. Sprawozdawczości

Księgowość stanowi zatem składową rachunkowości. Jej zasadniczym zadaniem jest rejestracja zdarzeń gospodarczych, które wpływają na zmiany w majątku firmy.

Zawieszenie działalności spółki z o.o. kiedy

Przedsiębiorcy często muszą zdecydować się na zawieszenie własnej działalności gospodarczej. Główną przyczyną zazwyczaj jest utrata płynności finansowej, a co za tym idzie brak środków na opłacanie stałych kosztów, składek oraz podatków. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na zawieszenie jednostki gospodarczej z powodu sezonowości prowadzonego biznesu oraz brak zleceń umożliwiających uzyskanie wystarczającego zysku. Innymi przyczynami są choroby właścicieli, wyjazd za granicę lub inne zdarzenia losowe.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim ze względu na występujące w tym okresie ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek. Należy pamiętać jednak, że:
– po upływie 30 dni od ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych,
– okres zawieszenia działalności nie wlicza się do lat pracy uprawnionych do otrzymania emerytury.

Księgowy

Prowadzenie firmowej księgowości to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Niestety niejednokrotnie zabieg ten okazuje się zbyt problematyczny, dlatego też wielu z nich decyduje się przekazać te czynności profesjonalistom. W tym celu zazwyczaj decydują się na usługi indywidualnych księgowych bądź też biur rachunkowych.

Etatowe zatrudnienie księgowego to idealne rozwiązane dla największych firm, ponieważ zapewnia niemal nieustanną opiekę nad firmową dokumentacją. Dodatkowo księgowy może natychmiast zareagować w momencie wystąpienia jakichkolwiek problemów. Niestety etatowe zatrudnienie księgowego jest bardzo kosztowne, gdyż prócz jego wynagrodzenia zobowiązani jesteśmy do opłacenia jego składek ubezpieczeniowych, a także wyposażenia miejsca pracy, w którym będzie wykonywał powierzone mu zadania.

Usługi biur rachunkowych świadczone są poza siedziba naszego przedsięwzięcia. Tym samym są one o wiele mniej kosztowne. Dodatkowym atutem tego wariantu jest przejęcie całkowitej odpowiedzialności za wykonywana pracę przez instytucję rachunkową. W momencie, gdy pracownik biura dopuści do jakichkolwiek zaniedbań, to własnie usługodawca bierze odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu konsekwencje.

Usługi księgowe dla IT

Działalność w branży IT może być bardzo wymagająca – przede wszystkim ze względu na duże zapotrzebowanie na takie usługi, ale też konieczność doszkalania się w coraz to nowych technologiach. Można powiedzieć, że te cechy są też charakterystyczne dla księgowości, która również wymaga dużego zaangażowania.

Dlaczego więc przedsiębiorca działający w branży informatycznej miałby zajmować się wszystkimi tymi kwestiami? Usługi księgowe dla IT to coś, co można zlecić zewnętrznej firmie – dzięki temu właściciel firmy ma czas na zajęcie się swoją działalnością.

“Tą samą funkcję można powierzyć własnej księgowej, zamiast zewnętrznemu podmiotowi” – owszem, to twierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe. Warto jednak zauważyć, że przy kosztach współpracy z biurem rachunkowym, zatrudnienie własnego księgowego wiąże się z o wiele wyższymi wydatkami.

Jeżeli są Państwo właścicielem firmy w branży IT, warto poszukać odpowiedniego biura, które zajmie się jej księgowością. Takie rozwiązanie gwarantuje wiele korzyści przy stosunkowo niskich nakładach finansowych. Biura rachunkowe mogą zapewnić specjalistyczną i kompleksową obsługę ksiąg rachunkowych, rozliczeń, czy nawet działu kadr i prac. Poszczególne oferty mogą się jednak od siebie różnić, dlatego warto porównać je i wybrać taką, która będzie najbardziej korzystna.