Podatki w spółce z o.o.

Prowadzenie spółki z o.o. wiąże się z ogromną niedogodnością jaką stanowi podwójne opodatkowanie. Jako, iż spółka z ograniczoną osobowością jest podmiotem prawnym musi posiadać NIP, osobny numer konta itd. W związku z tym zobowiązana jest ona do opłacania podatku dochodowego osób fizycznych (CIT). Wspólnicy chcąc otrzymać zysk muszą z kolei wypłacić dywidendę. Gdy już to zrobią każdy z nich jako osoba fizyczna musi zapłacić od niej podatek dochodowy PIT. Dywidenda nie stanowi ponadto kosztu spółki, tak więc jej wypłata nie zmniejsza należności podatkowych.

Wiele osób pyta o to czy istnieje możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania. 19% CIT płacimy wyłącznie jeżeli spółka przyniesie zysk. Aby uniknąć zatem podatku CIT należy tak przeprowadzić transakcję, aby koszty przewyższyły dochody przedsiębiorstwa.

Za koszty uznaje się wszystko to co przyczyniło się do osiągnięcia przychodu oraz jego utrzymania. Może być to zatem zakup sprzętu, oprogramowania, materiały biurowe, wydatki związane z samochodem służbowym itd.

Porady księgowe

Każde lub prawie każde biuro rachunkowe posiada w swojej ofercie profesjonalne porady księgowe, z których korzysta wielu przedsiębiorców.

Na doradztwo księgowe składa się zazwyczaj szereg usług. Ich zakres zmienia się w zależności od biura. Podstawowymi są jednak:
– wybór formy opodatkowania, które pozwala wybrać tę formę, która będzie dla danego podmiotu gospodarczego najbardziej opłacalna,
– interpretacja pism urzędowych, które otrzymują przedsiębiorcy z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innych instytucji państwowych,
– optymalizacja podatkowa pozwalająca w sposób legalny obniżyć wartość zobowiązania podatkowego,
– rozwiązywanie bieżących problemów związanych z samodzielnym prowadzeniem ewidencji księgowej firm przez przedsiębiorców.

Porady księgowe często okazują się niezbędne dla przedsiębiorców. Jest to idealne rozwiązanie dla właścicieli firm posiadających znikomą lub tylko podstawową wiedzę związaną z prowadzeniem księgowości podmiotów gospodarczych. Konsultacje pozwalają im pozyskać wiedzę, której potrzebują aby we właściwy sposób dopełniać obowiązkowych czynności księgowych.

Pomoc w prowadzeniu księgowości

Prowadzenie rachunkowości to dla przedsiębiorców nie lada wyzwanie. Jeśli chodzi o księgowość uproszczoną, wielu może poradzić sobie samodzielnie o ile tylko posiada chociażby podstawową wiedzę z zakresu księgowości i zna obowiązujące przepisy i rozporządzenia. Z pełną księgowością jest niestety o wiele trudniej, dlatego też coraz większa liczba właścicieli firm zobligowanych do prowadzenia ksiąg handlowych, decyduje się na podjęcie współpracy z biurem rachunkowym.

Pomoc ekspertów księgowych jest nieoceniona. Przejmują oni wszystkie obowiązki swoich klientów. Zajmują się zarówno prowadzeniem ewidencji, sporządzaniem dokumentacji, sprawozdań czy raportów, jak i również kompleksową obsługą w zakresie działu kadr i płac oraz rozliczeń podatkowych. W zależności do biura zmienia się oferta i warunki, nie zmienia się jednak fakt, że przedsiębiorca, który zdecyduje się podpisać umowę z biurem rachunkowym, zyskuje pewność, że jego księgowość prowadzona jest w sposób należyty i czas, który może przeznaczyć na zarządzanie firmą.

Usługi świadczone przez biuro księgowe

Każda działalność gospodarcza wymaga prowadzenia księgowości, w ramach której sporządza się dokumentację, w której zawierają się wszelkie informacje dotyczące podejmowanych transakcji i obrotów w firmie. Aby wszelkie formalności były dopełniane terminowo, rzetelnie i bezbłędnie, poleca się skorzystanie ze wsparcia ekspertów. Usługi świadczone przez biuro księgowe naszej firmy obejmują szeroki zakres zadań. Podczas, gdy my zajmiemy się dokumentacją zarządzanego przez Państwa podmiotu gospodarczego, Państwo mogą skoncentrować się na planowaniu kolejnych działań biznesowych i rozwoju firmy.

Doświadczenie pokazuje, że warto regularnie nawiązywać komunikację pomiędzy księgowym, a zarządzającym finansami, ponieważ to pozwala na wymianę informacji istotnych dla obu stron, dlatego też jesteśmy otwarci na tę praktykę.

Gwarantujemy, że nasi eksperci posiadają ogromną wiedzę w zakresie księgowości. Korzystając z naszych usług, będą Państwo mogli otrzymać rady i wskazówki dotyczące formalnych działań własnego podmiotu gospodarczego.

Jeśli usługi świadczone przez biuro księgowe naszej firmy to oferta, która Państwa zainteresowała, zapraszamy do kontaktu.