Obsługa finansowo-księgowa podmiotów gospodarczych

Jeśli zdecydowali się Państwo na własną działalność gospodarczą, najprawdopodobniej potrzebują Państwo wsparcia w zakresie prowadzenia rachunkowości. Obsługa finansowo-księgowa podmiotów gospodarczych powinna być prowadzona w sposób rzetelny i bezbłędny. Gdy zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszej oferty, gwarantujemy, że wszelkie formalności będą uzupełniane na bieżąco. Dołożymy wszelkich starań, aby zdarzenia gospodarcze mające miejsce w prowadzonej przez Państwa działalności, miały odzwierciedlenie w dokumentacji firmowej. Zobowiązujemy się do tego, by terminowo sporządzać wszelkie wymagane raporty (między innymi zestawienie zaksięgowanych kosztów i przychodów).

Od Państwa wymagamy jedynie regularnego przekazywania wszelkich dokumentów do zaksięgowania, aby była możliwa w sposób bieżący obsługa finansowo-księgowa podmiotów gospodarczych.

Z naszej strony gwarantujemy profesjonalizm i terminowość. Jeśli mają Państwo szczególne oczekiwania wobec działalności księgowej prowadzonej przez naszych ekspertów lub chcą zapytać o szczegóły współpracy, zapraszamy do kontaktu.

Prowadzenie księgowości dla firm

Każdy przedsiębiorca niezależnie od wielkości swojej działalności zobowiązany jest do prowadzenia firmowej księgowości. Niestety zabieg ten jest niezwykle problematyczny. Wymaga doskonałej znajomości polskiego prawa podatkowego, śledzenia zmian w nim zachodzących, a także poświęcenia ogromnej ilości pracy i czasu na wykonanie niezbędnych rozliczeń. Mając na uwadze utrudnienia z nim związane większość z przedsiębiorców decyduje się przekazać ten obowiązek specjalistom, czyli wykwalifikowanym księgowym.

Nasza firma oferuje prowadzenie księgowości dla firm. Jesteśmy certyfikowanym biurem rachunkowym toteż nasze dane dostępne są w Centrum Informacji Księgowej. Tym samym korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancję, że nasze usługi świadczymy w sposób rzetelny i zgodny z przepisami prawa. Dodatkowo dysponujemy polisą ubezpieczeniową, która ma zabezpieczać Państwa interesy w przypadku jakichkolwiek uchybień. W razie zainteresowania zachęcamy do kontaktu w celu zaznajomienia się ze szczegółami naszej oferty.

Księgowość spółki cywilnej

Księgowość spółki cywilnej w znacznej mierze zależy od jej przychodów. Spółki cywilne osób fizycznych, których przychody za ubiegły rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro mogą prowadzić księgowość w formie uproszczonej. Jeżeli jednak przychód przekroczy określony poziom wówczas musi zostać zastosowana księgowość pełna. O ile w przypadku księgowości uproszczonej przedsiębiorca może samodzielnie poprowadzić dokumentację swojej firmy tak niestety pełny odpowiednik wymusza na przedsiębiorcy obowiązek zatrudnienia biura rachunkowego bądź księgowego. To niestety wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Decydując się na konkretny podmiot, który będzie miał za zadanie poprowadzić naszą księgowość niezbędne jest zweryfikowanie czy jego dane znajdują się w Centrum Informacji Księgowej, które gromadzi w sobie certyfikowane podmioty księgowe, a więc takie których kwalifikacje zostały formalnie potwierdzone. W przypadku biur rachunkowych równie ważna jest polisa ubezpieczeniowa w ramach której przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowanie w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości ze strony biura rachunkowego.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów upoważnione zostały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także spółki cywilne, jawne i partnerskie, których przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro. Podatnicy Ci powinni założyć dany dokument pierwszego stycznia danego roku podatkowego.

KPiR można prowadzić zarówno w formie papierowej, jak elektronicznej. Prowadzenie księgi przy pomocy komputera jest o wiele mniej czasochłonne oraz bardziej estetyczne. Aby było ono prawidłowe wymaga się pisemnego określenia szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego za pomocą którego będą prowadzone księgi, zagwarantowanie niezwłocznego wglądu do treści dokonanych zapisów, a także przechowywanie zapisanych danych na nośnikach pamięci. Nie ma już jednak obowiązku drukowania księgi przychodów i rozchodów prowadzonej w wersji elektronicznej. Do niedawna przedsiębiorca musiał ją wydrukować do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.