Uproszczona księgowość

Pełna księgowość przeznaczona jest i opracowana została dla osób fizycznych, spółek cywilnych i spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich i spółdzielni socjalnych, które w poprzednim roku obrachunkowym nie przekroczyły limitu 2 000 000 euro przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

Uproszczona księgowość, inaczej zwana „małą”, obliguje do prowadzenia ewidencji przychodów (przy rozliczaniu się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego) albo księgi przychodów i rozchodów (przy rozliczaniu się podatkiem liniowym lub według skali podatkowej).

Koszt prowadzenia pełnej księgowości w biurze rachunkowym sięga zazwyczaj kilkudziesięciu złotych. Przedsiębiorca może oczywiście uproszczoną księgowość swojej firmy prowadzić samodzielnie. Jeśli chce się jednak oszczędzić czas oraz zyskać gwarancję poprawnego prowadzenia ewidencji i właściwego naliczania należności podatkowej warto nawiązać współpracę z profesjonalną firmą.

Biura rachunkowe w Krakowie

Czy istnieje możliwość podniesienia bezpieczeństwa w firmie niskim kosztem? Czy jest szansa na to, aby nawiązanie jednej umowy skutkowało wieloma korzyściami? Czy współpraca z biurem księgowym jest korzystna?

Na wszystkie z tych pytań istnieje jedna odpowiedź: TAK. Nawiązanie współpracy z biurem księgowym pozwala na czerpanie wielu korzyści, szczególnie w przypadku prowadzenia firmy. Specjaliści z biur rachunkowych poprowadzą księgowość w taki sposób, aby pozwalała ona w najbardziej możliwy sposób na optymalizację ponoszonych kosztów. Jak to możliwe? Prowadzenie księgowości wymaga od przedsiębiorców aktualnej wiedzy na temat obowiązujących przepisów. Jeżeli skupiają się oni na księgowości, to nie mogą skupić się na rozwoju firmy. Tym sposobem bezpieczeństwo firmy spada. Współpraca z ekspertami księgowymi daje gwarancję na stosowanie w firmie obowiązujących przepisów prawnych.

Jeżeli chcą Państwo przekonać się z jakimi jeszcze korzyściami wiążą się biura rachunkowe w Krakowie, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Księgowość sp. z o.o.

Księgowość w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością musi być prowadzona w pełnej jej formie. Właściciele spółek z o.o. nie mogą rozliczać się na podstawie karty podatkowej, ryczałtu czy księgi przychodów i rozchodów.

Pełna księgowość wiąże się z szeregiem obowiązków jakie należy dopełnić w trakcie trwania i po zakończeniu roku obrachunkowego. Zobowiązuje ona przedsiębiorców do prowadzenia szczegółowej ewidencji zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz ujmowania na kartach ksiąg handlowych każdego, nawet najmniejszego zdarzenia gospodarczego w firmie. Ponadto właściciele spółek z o.o. zobligowani są do sporządzania rachunku zysków i strat, bilansu i informacji dodatkowej, czyli sprawozdania finansowego.

Większość przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzenie księgowości swojej firmy w ręce doświadczonych księgowych. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ pozwala oszczędzić czas, który mogą oni przeznaczyć na zasadniczej działalności ich przedsiębiorstwa.

Obsługa księgowa

Statystyki pokazują, że wielu przedsiębiorców niestety nie zdaje sobie sprawy z tego jak ważną role w prowadzeniu firmy odgrywa księgowość. Prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi sprawia, że istnieje możliwość bezpiecznej kontroli firmy. Jaki problem najczęściej mają przedsiębiorcy? Chcieliby oni sami prowadzić księgowość, aby zaoszczędzić, ale z drugiej strony nie posiadają wystarczającej wiedzy na ten temat.

Coraz częściej przekonują się oni, że obsługa księgowa świadczona przez biuro rachunkowe jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Niskim kosztem mogą oni zadbać o profesjonalnie prowadzoną księgowość, która pomoże im podejmować właściwe decyzje.

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi dla firm niezależnie od formy prawnej oraz wielkości. Przygotowaliśmy dla Państwa szeroką gamę usług, których celem jest zadbanie o bezpieczeństwo firmy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasi specjaliści odpowiedzą na pytania oraz rozwieją wątpliwości dotyczące współpracy.