Prowadzenie księgowości w spółce z o.o.

Prowadzenie księgowości w spółkach nie opiera się na wolnym wyborze, a jest następstwem obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z nimi to w jaki sposób w danej spółce prowadzi się księgowość zależy od tego, jakie spółka osiąga obroty i w jakiej formie funkcjonuje.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o., jednej z najpopularniejszych form prowadzenia przedsiębiorstw odbywa się w formie pełnej. Niestety prowadzący tego rodzaju spółki nie mają możliwości wyboru innej formy księgowości niż księgi rachunkowe. Stanowi o tym jednogłośnie ustawa o rachunkowości.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. nie jest łatwe z powodu tego, że są to akurat księgi rachunkowe. Dlatego w większości takich spółek księgowością zajmują się biura rachunkowe lub zatrudnieni księgowi. Niestety zatrudnienie księgowego nie jest dla firmy tanie, a znacznie lepszą jakość obsługi zapewnia jej biuro rachunkowe.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. najlepiej zlecić profesjonalistom z biura rachunkowego. Dodatkowym atutem tego rozwiązania oprócz kompleksowej obsługi jest atrakcyjna cena.

Prowadzenie pełnej księgowości

Wiele przedsiębiorstw nie ma możliwości korzystania z ułatwionej formy księgowości, np. KPiR, co utrudnia prowadzenie działalności i zwiększa ponoszone koszty. Trzeba przyznać, że pełna księgowość jest wyjątkowo trudnym i rozbudowanym systemem księgowości, który wymaga posiadania dużej wiedzy i umiejętności księgowej oraz posiadania odpowiednich programów finansowo-księgowych.

Prowadzenie pełnej księgowości to również znacznie większe obowiązki przedsiębiorcy względem organów podatkowych i innych instytucji państwowych. Jednym z nich jest sporządzanie sprawozdania finansowego, dokumentu określającego stan finansów i majątku firmy oraz osiągnięty w danym roku wynik z działalności.

W celu prowadzenia pełnej księgowości należy w firmie założyć księgę rachunkową, która będzie się składać z dziennika księgowego, kont syntetycznych oraz analitycznych, zestawień obrotów i sald tych kont oraz wykazu składników aktywów i pasywów jednostki gospodarczej. Oczywiście prowadzenie księgi rachunkowej inaczej niż w systemie księgowym jest prawie nie możliwe.

Prowadzenie pełnej księgowości w przedsiębiorstwa jest trudne i kosztowe, ale nie z pomocą naszego biura rachunkowego! Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Prowadzenie uproszczonej rachunkowości

Obowiązkiem każdego nowo powstałego przedsiębiorstwa jest prowadzenie księgowości. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa prowadzenie księgowości odbywa się na innych zasadach. Podstawową różnicą w prowadzeniu księgowości w jednostkach gospodarczych jest metoda księgowości.

Metody prowadzenia księgowości w firmach są dwie. Pierwsza z nich to pełna rachunkowość, obowiązująca głównie w średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz spółkach kapitałowych. Drugą jest natomiast uproszczona księgowość obowiązująca w niewielkiej liczbie jednostek gospodarczych, co wynika z przepisów podatkowych.

Prowadzenie uproszczonej księgowości ma dużo zalet, szczególnie dla mikro przedsiębiorstw. Jednostki te mogą (w miarę obowiązujących przepisów) prowadzić uproszczoną księgowość w formie:
– Karty podatkowej,
– Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
– Podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Najłatwiejszą pośród tych form jest karta podatkowa, prowadzona głównie w małych zakładach rzemieślniczych. Kolejną prostą formą prowadzenia uproszczonej księgowości jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast standardowo wybieraną formę prowadzenia uproszczonej rachunkowości jest KPiR.

Na czym polega prowadzenie księgowości

Potrzebujesz pomocy odnośnie prowadzenia księgowości, zastanawiasz się na czym może polegać obsługa księgowa w Twojej firmie? W jaki sposób prowadzić i ewidencjonować wszystkie zaistniałe operacje gospodarcze? Poznaj odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania!

Obsługa księgowa polega na stałym i bieżącym kontrolowaniu stanu finansowego firmy, jest swego typu działaniem dążącym do wydajniejszego gospodarowania czasu pracy połączonego z osiąganiem lepszych wyników gospodarczych. Obsługa księgowa świadczona w dużej mierze jest przez profesjonalne biura rachunkowe, które zajmują się wszystkimi formalnościami związanymi ze sprawami księgowymi. Podmiot gospodarczy może prowadzić księgowość w formie pełnej bądź uproszczonej. Przy wyborze księgowości pod uwagę bierze się osiągane przychody oraz rodzaj prowadzonej działalności, czy to w formie spółki z o.o. bądź komandytowej.

Jednostka gospodarcza zobowiązana jest ewidencjonować KAŻDĄ zaistniałą operację gospodarczą bez względu na to czy jest ona kosztem, czy przychodem. To właśnie na podstawie osiąganych wyników określa się efektywność działalności.

Każdy przedsiębiorca wie jak bardzo ważna jest księgowość. Ty także zastanów się, jaki sposób jej prowadzenia byłby dla Ciebie najodpowiedniejszy.

Prowadzenie księgowości w spółce

W każdej spółce księgowość można prowadzić na różne sposoby. Jest to oczywiście uogólnienie, gdyż to przepisy określają w jakiej spółce, jak forma księgowości jest dopuszczalna.

Istnieją dwie główne formy prowadzenia rachunkowości finansowej – forma pełna i uproszczona. Pierwsza z nich jest obowiązkowa we wszystkich spółkach kapitałowych (spółkach z o.o. oraz spółkach akcyjnych) oraz w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Może być także obowiązkowa w innych formach spółek, jeżeli spółki te przekroczą limit prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgowość uproszczoną można prowadzić w spółkach jawnych i partnerskich, a dodatkowo w spółkach cywilnych. Warunkiem jest jednak uzyskanie przychodów netto (w ciągu danego roku obrotowego) poniżej limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Prowadzenie księgowości w spółce, niezależnie od tego w jakiej formie jest ona prowadzona warto zlecić specjalistom z biura rachunkowego. Jeżeli prowadzicie lub zakładacie Państwo spółkę, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych.